Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 18.10.2021

Nabór do programu Partnerstwa Strategiczne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór do programu Partnerstwa Strategiczne. Głównym celem programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw  międzynarodowych.

Działania projektowe mogą dotyczyć następujących zagadnień:

 1. organizacja wymiany/wykładów/wizyt studyjnych/staży przemysłowych studentów, doktorantów i kadry instytucji - w siedzibie Partnerów lub przedsiębiorców, w tym dostęp osób zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych do centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw/Partnerów;
 2. rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia
  u Wnioskodawcy i Partnerów;
 3. opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w działalności Wnioskodawcy oraz Partnerów;
 4. tworzenie i realizacja wysokiej jakości wspólnych studiów prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu;
 5. prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w wymiarze międzynarodowym przez Wnioskodawcę i Partnerów (współpraca
  z przedsiębiorstwami nie może być prowadzona w celu wygenerowania zysku) oraz prezentacja i publikacja wyników tych prac;
 6. opracowanie i wdrożenie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i Partnerów;
 7. rozwój systemu zarządzania jakością w instytucjach partnerskich w zakresie podniesienia jakości kształcenia;
 8. nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Wnioskodawcy do potrzeb rynkowych.

Rezultaty projektów powinny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo. Projekty realizowane w ramach Programu muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju jednostki wnioskującej.

Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 2 mln zł. Realizacja pojedynczego projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy, pomiędzy 1 lipca 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku.

Każdy Wnioskodawca może złożyć 3 wnioski.

Wnioski należy składać do 13 stycznia 2022 roku do godz. 15:00.

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie