Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 02.07.2022

 „Modele struktury miasta Gliwic” - wystawa na Politechnice Śląskiej

Modele kampusu Politechniki Śląskiej, Nowych Gliwic, terenu wokół Radiostacji czy Parku Mickiewicza – to lokalizacje, które możemy oglądać na multimedialnej wystawie na Wydziale Architektury PŚ. Przygotowali ją studenci tego wydziału pod kierunkiem prodziekana dr. inż. arch. Tomasza Bradeckiego.   

„Modele struktury miasta Gliwic” to efekt kilkumiesięcznej pracy 17-osobowej grupy studentów. Przedstawia ona makiety tworzone na ploterach i drukarkach cyfrowych oraz modele 3D w rzeczywistości rozszerzonej. ­– Wybraliśmy najbardziej charakterystyczne miejsca w Gliwicach takie jak: wieża ciśnień, kampus akademicki, Radiostację czy Nowe Gliwice – powiedział dr inż. arch. Tomasz Bradecki. To już piąta edycja wystawy prezentująca modele miast stworzone przez studentów Wydziału Architektury. - Współpracowaliśmy już z miastem Zabrze a także Metropolią GZM, Bolonią czy Aachen – dodaje prodziekan Bradecki.  

Wystawa prezentuje makiety fizyczne wybranych gliwickich przestrzeni stworzone na ploterach i drukarkach cyfrowych. Skanując kod QR można je także oglądać wirtualnie za pomocą aplikacji na smartfona. Celem projektu jest przedstawienie możliwości twórczego mapowania informacji przestrzennej o miastach, publiczne udostępnienie modeli, demonstracja możliwości zastosowań rzeczywistości rozszerzonej. Oprócz makiet studenci przygotowali także model udziału powierzchni zabudowy miasta oraz model Gliwic jako miasta 15-to minutowego prezentujący analizę połączeń komunikacyjnych.

Obecna na otwarciu wystawy wiceprezydent Gliwic Aleksandra Wysocka powiedziała, że analizy studentów zaprezentowane na wystawie mogą być wykorzystane przy tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta do 2040 roku czy Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta. – Te dwa dokumenty, które aktualnie w mieście przygotowujemy są ze sobą spójne a jeden z nich związany jest z planowaniem w dłuższej perspektywie i dotyczy tego jak miasto ma się rozwijać, w jakich kierunkach, jakie przestrzenie powinny być terenami zielonymi, które przeznaczymy na aktywność inwestorów a gdzie będzie się dobrze mieszkać.  Myślę, że taka praca studentów daje nam możliwość poznania narzędzi i modelowania tej przestrzeni – mówiła wiceprezydent Gliwic.

Wystawę „Modele struktury miasta Gliwic” otwarto 1 lipca 2022 roku na Wydziale Architektury przy ulicy Marcina Strzody 10. Otwarciu towarzyszyła międzynarodowa konferencja organizowana wraz ze stowarzyszeniem TRIALOG journal pod patronatem Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Komisji Architektury I Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie