różowo fioletowy plakat zapraszający na konkurs
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 10.06.2024
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Konkurs dla studentów na opracowanie strategii symbiozy przemysłowej

Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju zaprasza studentów studiów licencjackich i magisterskich do udziału w konkursie Transformacja cyrkularna polskiej gospodarki. Opracowanie strategii symbiozy przemysłowej.” Wydarzenie organizowane jest w ramach „Circular Week 2024”.

Celem konkursu jest wzrost wiedzy i świadomości studentów na temat symbiozy przemysłowej, pozyskanie informacji o istniejących i potencjalnych rozwiązaniach z zakresu symbiozy przemysłowej oraz opracowanie strategii symbiozy przemysłowej. W konkursie oceniane będą prace przygotowane przez zespoły 3-5 osobowe.

Symbioza przemysłowa to współpraca przynajmniej dwóch podmiotów, w której produkty uboczne, odpady lub energia pochodzące z jednego podmiotu zostają wykorzystane przez inny podmiot. Wynikiem symbiozy przemysłowej są korzyści ekonomiczne, społeczne lub środowiskowe. Zaangażowane podmioty uzupełniają się poprzez efektywne wykorzystanie surowców, technologii lub energii.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 lipca 2024 roku, natomiast zadanie konkursowe należy przesłać do 10 października 2024 roku, na adres kontakt@innowo.org.

Przedstawione w pracy rozwiązanie musi obejmować:

  1. opis innowacyjnej symbiozy przemysłowej dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw, która mogłaby być zrealizowana na terenie Polski.
  2. aktualną analizę rynku, wyznaczenie wąskich gardeł, szans i możliwości w wybranych sektorach gospodarki, zaproponowanie realizacji symbiozy przemysłowej, opracowanie wyzwań legislacyjnych, stworzenie planu wdrożenia oraz zaplanowanie działań marketingowych.

Więcej informacji o konkursie i regulamin na stronie: https://www.circularweek.com/konkurs-symbioza-przemyslowa-cw24.

Rejestrować można się tutaj.  

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie