Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 02.03.2021

Konferencja Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna

Zapraszamy do udziału w konferencji Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna (Computational Oncology and Personalized Medicine COPM 2021), która odbędzie się w trybie zdalnym 21 kwietnia 2021 roku. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja COPM 2021 jest organizowana w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego 1. Podczas wydarzenia zostaną poruszone następujące obszary tematyczne:


1) Onkologia obliczeniowa;
2) Spersonalizowana medycyna;
3) Biomateriały I biotechnologia medyczna;
4) Infomatyka obrazowania I telemedycyna;
5) Biomechanika;
6) Analiza i projektowanie leków;
7) Zdrowie publiczne.


Młodzi naukowcy, doktoranci oraz opiekunowie kół naukowych mogą nadsyłać prace w celu wzięcia aktywnego udziału w konferencji.

Przewidywane są 2 rodzaje zgłoszeń:
1) 1 strona streszczenia w języku polskim + referat ustny w języku polskim na konferencji,
2) 1 strona streszczenia w języku polskim + referat ustny w języku polskim na konferencji + 8-10 stron artykułu w języku angielskim.

Przesłane streszczenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez członków Komitetu Naukowego i na tej podstawie zakwalifikowane do prezentacji ustnej. Pełne artykuły w języku angielskim przejdą osobny proces recenzji. Publikacja jest planowana w tomie I serii „Recent Advances in Computational Oncology and Personalized Medicine” (20 pkt MNiSW jako rozdział w monografii Wydawnictwa Politechniki Śląskiej).

Zgłoszenia można wysyłać do 29 marca 2021 roku poprzez EasyChair.

Szczegóły dotyczące wydarzenia są dostępne na stronie http://www.copm.polsl.pl/ oraz w ulotce informacyjnej..

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie