banner reklamowy ESOF
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 27.11.2023     Aktualizacja: 28.11.2023

EuroScience Open Forum 2024

Zapraszamy do udziału w jednej z najważniejszych międzynarodowych konferencji, mających wpływ na transformację nauki i świata.

EuroScience Open Forum to odbywająca się co dwa lata konferencja mająca na celu zaoferowanie społeczności naukowców platformy do interdyscyplinarnej i przekrojowej debaty na temat kultury naukowej, badań i innowacji. Konferencja adresowana jest zarówno do środowiska badaczy, jak i otoczenia społecznego, będąc realizowana z jego udziałem.

Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca 2024 r.

Konferencja ESOF 2024 stanowi integralną część inicjatywy Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024, którą współorganizuje Politechnika Śląska.

  • Program

Program konferencji obejmuje: wykłady, seminaria, debatę, warsztaty, prezentacje posterowe i wystawy, interaktywne sesje, a także szeroki wachlarz propozycji form zaangażowania publicznego. Hasło przewodnie ESOF 2024 brzmi: Życie zmienia naukę (Life changes science). Do Katowic przybędą czołowi europejscy i światowi przedstawiciele świata nauki, badacze akademiccy i wdrożeniowi, przedstawiciele instytucji publicznych i niepublicznych wspierających naukę, przedstawiciele biznesu, mediów, a także osoby zainteresowane rolą nauki we współczesnym świecie. Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim.

Najbardziej istotne aspekty naukowe konferencji ESOF„Life changes science” będą koncentrować się wokół zagadnień inteligentnej transformacji i obejmą sześć obszarów:

  1. Transformacja energetyczna – odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i materiałowa, energetyka jądrowa, wodór, magazynowanie energii, Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
  2. Zrównoważone środowisko – zielona gospodarka, czyste technologie, badania związane z jakością wód, gleb i powietrza, efekty zmian klimatycznych, bioróżnorodność i ochrona wybranych obszarów, gospodarka obiegu zamkniętego, oczyszczanie i rekultywacja terenów poprzemysłowych, ekoinnowacje;
  3. Tożsamość kulturowa i transformacje społeczne – rola sztuki i muzyki, przemysły kreatywne, zielona i inteligentna mobilność, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważona konsumpcja i produkcja, polityki równościowe, społeczeństwo odporne na kryzysy, demokratyzacja, partycypacja, inkluzja, migracje;
  4. Przemiany w obrębie doskonałości naukowej – miasta nauki, wpływ nauki na gospodarkę i społeczeństwo, nauka jako nowy przemysł i narzędzie transformacji, tworzenie zawodów przyszłości, komercjalizacja badań, partnerstwo nauka-biznes-samorząd, otwartość danych badawczych, nowe metody ewaluacji działalności naukowej;
  5. Zdrowe społeczeństwo – choroby cywilizacyjne, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, zarządzanie chorobami przewlekłymi i zakaźnymi, biotechnologie medyczne, cyfrowe narzędzia poprawy świadomości zdrowotnej i zapobiegania chorobom, sport, ochrona danych w opiece zdrowotnej, inżynierskie wspomaganie medycyny;
  6. Transformacja cyfrowa – nowe technologie informacyjne i komunikacyjne, inteligentne miasta i rynki, zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, design management;
  • Nabór na prelegentów wydarzenia

Politechnika Śląska zachęca członków wspólnoty akademickiej do aktywnego angażowania się we wszystkie zaproponowane w programie konferencji obszary poprzez zgłaszanie propozycji organizacji i przeprowadzenia sesji tematycznych lub posterowych skierowanych do naukowców, polityków, mieszkańców regionu i kraju, a także przedstawicieli otoczenia gospodarczego. Proponowane sesje powinny być przeprowadzone w języku angielskim.

Szczegółowe informacje na temat zgłoszeń dostępne są tutaj.

Więcej informacji na temat konferencji ESOF 2024 znajduje się na stronie internetowej wydarzenia pod adresem:  https://www.esof.eu/pl.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie