na zdjęciu przedstawiciele delegacji stoją przed budynkiem
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 20.09.2023

Delegacja Politechniki Śląskiej w Chinach

Pod koniec sierpnia delegacja Politechniki Śląskiej odwiedzała Chiny. Celem wizyty było nawiązanie nowej współpracy oraz zacieśnienie istniejących relacji z chińskimi partnerami Politechniki Śląskiej.

W skład delegacji weszli: prof. dr hab. inż. Wojciech Simka (Wydział Chemiczny), dr hab. inż. Marcin Lemanowicz (Wydział Chemiczny) oraz dr inż. Grzegorz Kłapyta (Dział Współpracy z Zagranicą).

Delegacja odwiedziła Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUST) w prowincji Hunan w celu nawiązania współpracy dydaktyczno-naukowej. Podczas wizyty szczegółowo dyskutowano założenia i strategię podejmowanej współpracy, w szczególności na polu dydaktycznym. Omawiano również możliwość nawiązania współpracy naukowej, wymiany kadry naukowej i studentów, a także uruchomienia wspólnego laboratorium. Tam też odbyła się specjalna wizyta w firmie „Euro Standard”, największej w prowincji Hunan i jednej z wiodących firm kosmetycznych w Chinach, gdzie rozmawiano na temat współpracy pomiędzy uniwersytetami i przemysłem.

Nasi pracownicy odwiedzili również Beijing University of Technology (BJUT) – jedną z elitarnych uczelni chińskich, będącą pod patronatem chińskiego ministerstwa edukacji. Podczas wizyty w BJUT przedyskutowano nowe możliwości współpracy na polu dydaktycznym jak i naukowym oraz reaktywację działań Sino-Polish University Consortium (SPUC) zawieszonych z powodu pandemii. Udało się również odwiedzić imponującą bibliotekę uniwersytecką oraz laboratoria Katedry Inżynierii Chemicznej.

Delegacja Politechniki Śląskiej odwiedzała także siedzibę firmy Polish-Chinese Educational Investment (PCEI) Co. Ltd. Podczas spotkania omówiono dalszy rozwój kooperacji pomiędzy Politechniką Śląską a firmą PCEI, która wspiera naszą uczelnię we współpracy z Yanshan University, Shenyang Ligong University oraz Handan University.

na zdjęciu przedstawiciele delegacji

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie