Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Gdy inna instytucja chce zarezerwować salę i terminal dla użytkownika będącego pracownikiem Politechniki Śląskiej lub innej instytucji naukowo-badawczej obsługiwanej przez Centrum Komputerowe.

Proszę przesłać zapytanie na adres: vc@polsl.pl (korzystając ze służbowego adresu poczty elektronicznej własnej instytucji) zawierające następujące dane:
    e. Proponowany termin (data, godzina rozpoczęcia, planowany czas trwania);
    f. Lista uczestników, dla których dokonywana jest rezerwacja (imię, nazwisko, instytucja, dane kontaktowe – co najmniej email w danej instytucji;
    g. Krótki opis wydarzenia (np. komisja habilitacyjna Pani/Pana X) umożliwiający uczestnikom szybkie zorientowanie się w przedmiocie sprawy – w przypadku, gdyby konieczny okazał się kontakt bezpośredni;
    h. Dodatkowe dane ułatwiające kontakt z pytającym (telefon).
Pracownicy Centrum Komputerowego dokonają rezerwacji sali. Pytający otrzyma komplet informacji dla poszczególnych uczestników ze wskazówkami, gdzie mają się udać i jaka jest procedura dostępu w poszczególnych jednostkach. Uczestnicy wideokonferencji - pracownicy Politechniki Śląskiej - otrzymają zawiadomienie o rezerwacji bezpośrednio od Centrum Komputerowego (o ile zostanie podany adres poczty elektronicznej). W razie ew. pytań lub niejasności pracownicy Centrum Komputerowego będą się kontaktować bezpośrednio z pytającym.

W przypadku, gdy Centrum Komputerowe posiada informację o bardziej dogodnym miejscu uczestnictwa w wideokonferencji dla danego uczestnika (np. gdy jego macierzysta instytucja dysponuje terminalem prywatnym) zaproponujemy takie rozwiązanie. Czas organizacji zależy od czasu reakcji służb w poszczególnych jednostkach zewnętrznych, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejszy kontakt.

W sprawach pilnych prosimy o telefoniczny kontakt z Centrum Komputerowym +48 32 237 1237 lub +48 32 230 76 86.

Na terenie Politechniki Śląskiej (lub innych jednostek) znajdują się również terminale w gestii poszczególnych jednostek, które nie są ogólnodostępne. Centrum Komputerowe nie ma możliwości ich rezerwacji – jeśli użytkownik nalega na skorzystanie z takiego terminala powinien skontaktować się bezpośrednio z jego dysponentem.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej