Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Jestem pracownikiem Politechniki Śląskiej lub innej instytucji naukowo-badawczej obsługiwanej przez Centrum Komputerowe i chcę zarezerwować salę na wideokonferencję, w której będę uczestniczył - organizator nie dokonał rezerwacji sali (lub przekazał, że mam sobie to sam załatwić).

Proszę przesłać zapytanie na adres: vc@polsl.pl (korzystając ze służbowego adresu poczty elektronicznej swojej instytucji) zawierające następujące dane:
    a. Termin wideokonferencji (data, godzina rozpoczęcia, planowany czas trwania);
    b. Dane techniczne wideokonferencji podane przez organizatora (co najmniej nazwa, ew. numer GDS, kod PIN, ośrodek organizujący) - jeśli informacja przekazana przez organizatora jest niezrozumiała prosimy o zacytowanie jej w całości;
    c. Krótki opis wydarzenia (np. komisja habilitacyjna Pani/Pana X) umożliwiający szybkie zorientowanie się w przedmiocie sprawy – w przypadku, gdyby okazało się, że informacje od organizatora są niewystarczające;
    d. Dodatkowe dane ułatwiające kontakt z pytającym (telefon).
Pracownicy Centrum Komputerowego dokonają rezerwacji sali. Pytający otrzyma komplet informacji ze wskazówkami, gdzie ma się udać i jaka jest procedura dostępu. W razie ew. pytań lub niejasności pracownicy Centrum Komputerowego będą się kontaktować bezpośrednio z pytającym.

Możliwy jest konflikt z innymi wydarzeniami, dlatego prosimy o odpowiednio wczesny kontakt. W sprawach pilnych prosimy o telefoniczny kontakt z Centrum Komputerowym +48 32 237 1237 lub +48 32 230 76 86.

Na terenie Politechniki Śląskiej znajdują się również terminale w gestii poszczególnych jednostek, które nie są ogólnodostępne. Centrum Komputerowe nie ma możliwości ich rezerwacji – jeśli użytkownik nalega na skorzystanie z takiego terminala, prosimy o kontakt bezpośrednio z jej dysponentem.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej