Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Jestem pracownikiem Politechniki Śląskiej lub innej instytucji naukowo-badawczej obsługiwanej przez Centrum Komputerowe i chcę zorganizować wideokonferencję z udziałem uczestników z różnych miast.

Proszę przesłać zapytanie na adres: vc@polsl.pl (korzystając ze służbowego adresu poczty elektronicznej swojej instytucji) zawierające następujące dane:
    a. Proponowany termin (data, godzina rozpoczęcia, planowany czas trwania) – zalecane jest podanie również terminu zapasowego (np. inny dzień lub godziny) na wypadek niedostępności jednej z sal;
    b. Lista uczestników (imię, nazwisko, instytucja, dane kontaktowe – co najmniej email w danej instytucji, sugerowane/ulubione miejsce uczestniczenia w wideokonferencji, ew. wymagany w korespondencji tytuł grzecznościowy). W przypadku, gdy uczestnik podaje salę/terminal inny niż ogólnie dostępny prosimy o bezwzględne podanie danych kontaktowych do lokalnej obsługi;
    c. Krótki opis wydarzenia (np. komisja habilitacyjna Pani/Pana X, spotkanie zespołu ministerialnego, ….) umożliwiający uczestnikom szybkie zorientowanie się w przedmiocie sprawy – w przypadku, gdyby konieczny okazał się kontakt bezpośredni;
    d. Dodatkowe dane ułatwiające kontakt z pytającym (telefon).
Pracownicy Centrum Komputerowego skontaktują się ze służbami technicznymi w innych ośrodkach i dokonają rezerwacji sal. Pytający otrzyma komplet informacji dla poszczególnych uczestników ze wskazówkami, gdzie mają się udać i jaka jest procedura dostępu w poszczególnych jednostkach. Uczestnicy wideokonferencji - pracownicy Politechniki Śląskiej - otrzymają zawiadomienie o rezerwacji bezpośrednio od Centrum Komputerowego (o ile zostanie podany adres poczty elektronicznej). W razie ew. pytań lub niejasności pracownicy Centrum Komputerowego będą się kontaktować bezpośrednio z pytającym.

Czas organizacji zależy od czasu reakcji służb w poszczególnych jednostkach zewnętrznych, dlatego prosimy o odpowiednio wczesny kontakt.

W sprawach pilnych prosimy o telefoniczny kontakt z Centrum Komputerowym +48 32 237 1237 lub +48 32 230 76 86.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej