Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

 

DOKUMENTY I ZARZĄDZENIA

Zbiór archiwalnych i bieżących Zarządzeń JM REKTORA Politechniki Śląskiej, Pism Okólnych, Regulaminów,
Sprawozdań i innych dokumentów.

Zgodnie z decyzją JM Rektora od 4 grudnia 2009 roku wszyscy pracownicy posiadający konto w domenie POLSL.PL mają nadane uprawnienia czytelnika portalu DOKUMENTY I ZARZĄDZENIA.

1. Informacje ogólne

Wymagania

 • Wymagane jest zaktualizowane oprogramowanie Adobe Reader DC.
 • W przeglądarce Mozilla Firefox należy w opcjach (w zakładce "Aplikacje") przestawić wtyczkę odpowiedzialną za typ zawartości Portable Document Format (PDF) z "Podgląd w programie Firefox" na "Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox)".
 • Przeglądarka Mozilla Firefox od wersji 52.0 wspiera otwieranie linków wewnątrz dokumentów pdf za pomocą wbudowanego czytnika pdf ("Podgląd w programie Firefox").  
 • Przeglądarka Microsoft Edge nie wspiera otwierania linków wewnątrz dokumentów pdf.  
 • Przeglądarki Microsoft Internet Explorer oraz Google Chrome wspierają otwieranie linków wewnątrz dokumentów pdf.  

2. Dostęp do systemu

1. W celu uzyskania dostępu do systemu należy:

 • posiadać konto w domenie polsl.pl, konto zakładane jest przez administratora Centrum Komputerowego lub administratora lokalnego na: Formularzu o założenie Konta w Domenie POLSL.PL
 • być członkiem grupy Pracownicy (administrator Centrum Komputerowego lub administrator lokalny dodaje do grupy Pracownicy przy zakładaniu konta w domenie POLSL.PL)

2. Posługując się własną nazwą użytkownika i hasłem można zalogować się w systemie:

a) użytkownicy komputerów, które należą do domeny POLSL (nie muszą podawać nazwy domeny przed nazwą użytkownika):

Nazwa użytkownika:   akowalski            
Hasło:                          [własne hasło]

b) użytkownicy komputerów, które nie należą do domeny POLSL (muszą poprzedzić nazwę użytkownika nazwą domeny):

Nazwa użytkownika:   polsl\akowalski    lub    polsl.pl\akowalski   lub    akowalski@polsl.pl
Hasło:                       [własne hasło]             [własne hasło]                [własne hasło]

3. Ze względu na bezpieczeństwo danych, dostęp do systemu jest ograniczony tylko do pracowników Politechniki Śląskiej. 
Zarejestrowani są jedynymi uprawnionymi użytkownikami tego systemu w jednostce i zobligowani do zachowania zasady poufności informacji.

4. Opiekę techniczną i administracyjną nad systemem sprawuje Dział Oprogramowania i Eksploatacji Systemów Komputerowych Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej.

5. Stronę merytoryczną tworzy Biuro Rektora (RR1).

 

Kontakt:

 • w sprawach zawartości i działania: Urszula Biernat, tel. 032 237-18-01
                                        
 • w sprawach uprawnień użytkowników: Marcin Kujawa, tel. 032 400-30-32
   
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej