Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

1. Opis systemu

W celu usprawnienia obiegu informacji finansowej w Politechnice Śląskiej wdrożony został komputerowy system :

"CENTRALNA INFORMACJA FINANSOWA WYDZIAŁÓW".

Od dnia 1.06.2002r. za pomocą aplikacji umieszczonej na stronie internetowej Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej można on line sprawdzać kondycję finansową jednostki. 
System przeznaczony jest głównie dla osób, prowadzących sprawy finansowe jednostki (np. pełnomocnicy kwestora, dyrektorzy wydziału, itp.)


Użytkownik systemu CIFW uzyskuje dostęp do katalogu, w którym umieszczone są m.in. pliki:

  1. fk_bad - KOSZTY  PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH wg INSTYTUTÓW i KATEDR
  2. fk_dyd - WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ
  3. place   - WYKORZYSTANIE Osobowego Funduszu Płac

Pliki zawierają archiwalne dane tzn. dane zaksięgowane przez system Finansowo-Księgowy Kwestury przed rokiem 2015.

2. Jak zarejestrować nowego użytkownika systemu

Nie rejestrujemy nowych użytkowników systemu CIFW.

W celu zarejestrowania nowego użytkownika do modułu Raport listy transakcji księgi w ZSI należy wysłać wiadomość na adres e-mail: uprawnienia.zsi@polsl.pl.

Wiadomość musi być wysłana przez dysponenta uprawnień (kierownika jednostki). Powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika oraz numery MPK, do których ma mieć użytkownik dostęp.

Administrator systemu dokonuje rejestracji użytkownika, nadaje uprawnienia i informuje o ich nadaniu pocztą elektroniczną.
Użytkownik może rozpocząć pracę w systemie posługując się własnym identyfikatorem i hasłem do poczty.

Ze względu na bezpieczeństwo danych, dostęp do systemu jest ograniczony. 
Zarejestrowani pracownicy lub doktoranci związani z Politechniką Śląską umową cywilno-prawną są uprawnionymi użytkownikami tego systemu w jednostce i zobligowani do zachowania zasady poufności informacji.

3. Jak wyrejestrować użytkownika systemu

W przypadku gdy pracownik utraci zdolność rejestracji (zwolnienie, przejście na emeryturę, itp.) należy bezzwłocznie dokonać wyrejestrowania użytkownika z systemu.
W tym celu należy powiadomić administratora (Leszek Skalski tel. 32 237-15-16) i przesłać do Centrum Informatycznego (ul. Konarskiego 18, pok.220) Wniosek o wyrejestrowanie użytkownika systemu CIFW. 

4. Informacje ogólne

Informacji w sprawach merytorycznych udziela:  
Violetta Kasperska-Brudny (32 237-22-33) lub Joanna Kuczkowska (32 237-23-83).

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej