Logo Politechniki Śląskiej Politechnika Śląska
BIP   English
szukaj:
Przejdź do wyszukiwania

Administratorzy wydziałowi
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Administracja Centralna (RA) ‎(7)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(5)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko (AG) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Dział Łączności (WL) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Administracja Osiedla Studenckiego (AOS) ‎(18)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : AOS Administracja ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Dom Asystenta ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Dom Asystenta - Administracja ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Alaska ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Babilon ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Barbara ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Elektron ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Karlik ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Ondraszek ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Piast ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Rzepicha ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Sezam ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Solaris ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : DS Ziemowit ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (RJO4-AIP) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Biblioteka Główna (RJO1-BG) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Biuro ds. Obronnych (RO5) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Biuro Karier Studenckich (RO4-BKS) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Biotechnologii (RJP8-CB) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Edukacyjno-Kongresowe (RJP7-CEK) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Energetyki Prosumenckiej (RJP11-CEP) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Informatyczne (RN4-CI) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Centrum Informatyczne ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : CI-FOTOWOLTAIKA ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RJO5-CIIT) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Inżynierii Biomedycznej (RJP3-CIB) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Komputerowe (RJP2-CK) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Kształcenia Inżynierów (RJP1-CKI) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Kultury Studenckiej "Mrowisko" (CKS) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Nowych Technologii (RJP12-CNT) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Poligrafii (CP) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Popularyzacji Nauki (RJP6-CPN) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Zarządzania Projektami (CZP) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Centrum Zdalnej Edukacji (RJP10) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Inspektorat BHP (RR6-IBHP) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne (RIF) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Zakład Zastosowania Radioizotopów (RIF4) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych (RK) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Organizacje studenckie ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : AEGEE ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Uczelniany Zarząd Samorządu Studenckiego (UZSS) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynieryjnej (RJM4-OGGI) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy "INNOWACJA" ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Ośrodek Sportu (RJM2-OS) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (RR7) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Rektorat (RR) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Straż Akademicka (ASA) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Studium Języków Obcych (RJM1-SJO) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (RJO2-WPS) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Architektury (RAr) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (RAu) ‎(5)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(4)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Zakład Telekomunikacji (RAu3-3) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Budownictwa (RB) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych (RB5) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Chemiczny (RCH) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Elektryczny (RE) ‎(10)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów (RE1) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Elektrotechniki i Informatyki  (RE3) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Metrologii, Elektroniki i Automatyki (RE2) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki (RE5) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Mechatroniki (RE6) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Optoelektroniki (RE4) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Zakład Maszyn Elektrycznych i Inżynierii Elektrycznej w Transporcie (RE3-2) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Górnictwa i Geologii (RG) ‎(12)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Dziekanat Wydziału Górnictwa i Geologii (RG0) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Eksploatacji Złóż (RG6) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Mechanizacji Górnictwa (RG2) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Intytut Geologii Stosowanej (RG7) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (RG1) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni (RG4) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa (RG3) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów (RG5) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego (RG8) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Inżynierii Biomedycznej (RIB) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (RM) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE) ‎(17)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (RIE0) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków (RIE4) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych (RIE5) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Techniki Cieplnej (RIE6) ‎(3)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Biotechnologii Środowiskowej (RIE8) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Ochrony Powietrza (RIE2) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Technik Odpylania (RIE1) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów (RIE3) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Zakład Kotłów i Wytwornic Pary  (RIE5-2) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Zakład Miernictwa i Automatyki Procesów Energetcznych (RIE5-3) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Matematyki Stosowanej (RMS) ‎(7)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(7)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Mechaniczny Technologiczny (RMT) ‎(14)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Dziekanat (RMT0) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania (RMT2) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych (RMT1) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (RMT4) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn (RMT6) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Budowy Maszyn (RMT7) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (RMT3) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Odlewnictwa (RMT8) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Katedra Spawalnictwa (RMT5) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Wydział Mechaniczny Technologiczny w budynku Centrum Nowych Technologii (RMT-CNT) ‎(2)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Organizacji i Zarządzania (ROZ) ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(1)
Rozwiń/Zwiń Jednostka : Wydział Transportu (RT) ‎(3)
Rozwiń/Zwiń Podjednostka : Cała jednostka ‎(3)
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej