Politechnika Śląska logo   Uczelnia Badawcza logo
tytuł naukowy
Imię Nazwisko  /  Funkcja
Wydział / Jednostka
ul. Akademicka 2A, pok. 000, 44-100 Gliwice
+48 32 000 00 00  /  +48 000 000 000
e-mail@polsl.pl
identyfikator ORCID: 000

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z ochrony danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem RODO,
informujemy, że Państwa adres e-mail przetwarzany jest w naszej Uczelni w bazie poczty elektronicznej pod ww. adresem
i mogą Państwo żądać jego usunięcia.