A A+ A++
photo
Author: System Published at: 01.07.2020 Last update: 05.03.2021

Ogłoszono wyniki II konkursu finansowania projektów SKN

43 projekty realizowane przez studenckie koła naukowe na Politechnice Śląskiej otrzymają wsparcie pieniężne w II edycji konkursu finansowania w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Komisja konkursowa przyznała dofinansowanie 43 projektom, które w wyniku oceny uzyskały minimum 6 punktów. Projekty te, zgodnie z Zarządzeniem nr 54/2020 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie Regulaminu finansowania projektów studenckich kół naukowych, w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, uzyskały finansowanie we wnioskowanej kwocie, nie wyższej niż 9000,00 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany celu dofinansowania projektu, po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami projektu, w przypadku gdy będzie to wynikać  z procedur obowiązujących na Uczelni.

Wyniki II edycji konkursu finansowania projektów studenckich kół naukowych.

I konkurs finansowania projektów studenckich kół naukowych został rozstrzygnięty w maju bieżącego roku. Przedstawiciele zwycięskich kół naukowych wzięli udział w spotkaniu, podczas którego zaprezentowali projekty.

Share:fbtwitter

News

Show all
Eureca-Pro logo

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie