A A+ A++
pob5

POB5.T5 Management systems,

including horizontal and vertical integration

POB5.T5 Management systems,

including horizontal and vertical integration

Każda organizacja realizuje działania o charakterze procesów i projektów. Podejście procesowe ułatwia optymalizację działalności organizacji – obniżanie kosztów jej funkcjonowania, zwiększanie wydajności pacy czy znajdowanie miejsc, w których można/trzeba wprowadzić automatyzację. Z drugiej strony w każdej organizacji realizowane są działania o charakterze projektów, a więc wprowadzania zmiany. Te dwa obszary łącza się ze sobą i nawzajem na siebie wpływają rezultaty jednego zwykle mają skutek w drugim.

Umiejętność opisania, zamodelowania tych, za każdym razem unikatowych działań jest niezbędna w świecie cyfrowym.

Dopiero znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak powiązać ze sobą różne elementy  układanki ?

Daje możliwość efektywnego sterowania maszyną procesem produkcyjnym, firmą czy grupą przedsiębiorstw.

Dlatego też, w obszarze systemów zarządzania prowadzimy badania związane z:

  • Automatyzacją systemów produkcyjnych,
  • Modelowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych
  • Planowaniem zadań, procesów i projektów
  • Badaniem gotowości przedsiębiorstw do wdrażania innowacji
  • Wykorzystaniem technologii cyfrowych, sieciowych i chmurowych w odwzorowaniu systemów organizacyjnych.

Coordinator:

dr inż. Seweryn Tchórzewski
seweryn.tchorzewski@polsl.pl

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie