Z uwagi na okres wakacyjny sekretariat ZNP 
      w dniach od 10.08.2018r.  do 17.08.2018r. b
ędzie nieczynny

Osoby chcące dokonać opłat składek prosimy o przyjście  w innym terminie niż ww. lub dokonać   wpłaty na podane  konto ING   58 1050 1285 1000 0002 0211 4435

 

                                      UWAGA

Dla wszystkich członków ZNP ruszył ogólnopolski "Program Partnerski " abonament  telefoniczny za 10 zł. zapraszamy do skorzystania . Zainteresowanych zapraszamy do rozmowy ,na niżej podany  numer telefoniczny.

PLUS DLA ZNP

Gratulujemy Panu Krzysztofowi Sławińskiemu
                                za zajęcie II Miejsca
     w Mistrzostwach Politechniki Śląskiej w Tenisie stołowym    

                  Gratulacje

KOMUNIKAT

----------------------------------------------------------------------------------- 

Szanowni Koleżanki i Koledzy

W dniu 21 marca 2018 w Sali Rady Wydziału Elektrycznego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej. Spośród zaproszonych 69 delegatów Związku, 43 osoby wzięły udział w Zebraniu, wśród nich Przewodniczący Rad Oddziałowych i przedstawiciele Sekcji Emerytów i Rencistów.

Zebranie otworzył Prezes ZNP, kol Jacek Majewski. Po przedstawieniu i zaakceptowaniu porządku obrad, Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności ZNP w roku 2017, obejmujące m.in. informacje o liczebności związku, o jego bieżącej działalności w tym realizacji planu finansowego. Swoją, pozytywną ocenę działań Prezydium Rady Związku przedstawiła Komisja Rewizyjna. Po krótkiej dyskusji przeprowadzono głosowanie nad przyjęciem sprawozdania i udzieleniu absolutorium Prezydium Rady Związku. W głosowaniu wniosek przeszedł jednomyślnie.

W dalszej części kol. Jacek Majewski ogłosił, w związku z przejściem na emeryturę, swoją rezygnację ze stanowiska Prezesa Związku. W imieniu Prezydium Rady Związku zarekomendował na swoje miejsce kol. Wiolettę Przystaś, dotychczasową przewodniczącą Rady Oddziałowej ZNP na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki i członka Prezydium Rady Związku. Przy braku innych kandydatur przeprowadzono tajne głosowanie w którym kol. Wioletta Przystaś została niemal jednomyślnie (39 głosów „za” na 41 oddanych głosów ważnych) wybrana na Prezesa ZNP w Politechnice Śląskiej. W związku z wyborem na tę funkcję osobiste gratulacje nowo wybranej Prezes złożył Prorektor ds. Ogólnych, prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, wyrażając chęć dalszej współpracy dla dobra Uczelni i  społeczności akademickiej.

W dalszej części Zebrania odbyły się dwa głosowania w wyniku których kol. Iwona Paluch i kol. Anna Szczepaniak zostały wybrane do Rady Związku. Po wyborach odbyła się dyskusja dotycząca wniosków o różnorodnej tematyce związanej z bieżącym funkcjonowaniem Związku. Zebranie zakończył kol. Jacek Majewski dziękując zebranym za udział i aktywną dyskusję.

 

Dymitr Czechowicz

 

Link do protokołu Zebrania wraz z uchwałami znajduje się tutaj

Protokół z Walnego Zebranie ZNP 21.03.18.doc

Zdjęcia z  Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ZNP 
                                        w Politechnice Śląskiej.

Zdjęcia z Walnego Zebrania

Zdjęcia z Zebrania Walnego

 Nowa Pani Prezes ZNP

 

Posiedzenia Prezydium ZNP   

 

-------------------------------------------------------------------Regulamin przyjmowania  do ZNP i zasad członkostwa sluchaczy  studiow doktoranckich.pdf 

--------------------------------------------------------------- 

 

sprawa związana z powstaniem Rady Oddziałowej w  Przychodni Akademickiej.pdf

cd. sprawy z powstaniem Rady Oddziałowej w Przychodni Akademickiej.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Gratulacje dla reprezentanta ZNP w Politechnice Śląskiej
Krzysztofa SŁAWIŃSKIEGO

za zajęcie VI miejsca, na Ogólnopolskim Turnieju Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym
                                   w Gorzowie Śląskim

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.