UWAGA

Od 1 czerwca zostanie uruchomiony fundusz na tzw. "Grusze" .Wnioski można składać pocztą wewnętrzną, lub skan dokumentu przesłać na adres mailowy  ewa.krzych@polsl.pl 

Ze względów na epidemiologiczny czas, grusze zostaną wypłacane na konta osobiste, dlatego wnioski zostały zmodyfikowane o nr. konta osobistego.

Decyzją Rady ZNP "Grusza" będzie wypłacana naszym członkom każdego roku.

 

INFORMUJEMY, ŻE BIURO ZNP W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ JEST CZYNNE W GODZ  7-15 JEDNAK   ZAMKNIĘTE POZOSTAJĄ DRZWI Z ZEWNĄTRZ .

 

 WOBEC CZEGO PROSIMY O KONTAKT W WAŻNYCH SPRAWACH NA ADRES:

znp@polsl.pl,

A W RAZIE PILNYCH PRZYPADKÓW POD TELEFONEM:

 32 237 12 49.

Nadal wstrzymane są chwilówki.

WYPŁATY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ I ZAPOMÓG, PO PRZESŁANIU DOKUMENTÓW POCZTĄ WEWNĘTRZNĄ LUB DROGĄ E-MAILOWĄ, PO ROZPATRZENIU BĘDĄ REALIZOWANE NA KONTA – ZATEM PROSIMY O ICH PODANIE.

WPŁATY ZALEGŁYCH CHWILÓWEK ORAZ SKŁĄDEK NALEŻY UIŚCIĆ NA KONTO:

ZNP W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

581050 1285 1000 0002 0211 4435 

PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I ŻYCZYMY ZDROWIA

 

                                                           Ważne!!

Dwa największe związki zawodowe w Politechnice Śląskiej (ZNP i Solidarność) w trosce
o dobro członków MPKZP wymogły powstanie po latach strony internetowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Politechnice Śląskiej!

Od lutego 2020 pod adresem https://www.polsl.pl/INNE/MPKZP/Strony/Witamy.aspx  można znaleźć wszystkie niezbędne informacje odnośnie działalności MPKZP przy Politechnice Śląskiej, w tym o różnych świadczeniach. Dostępne są również formularze do pobrania informacje. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.  

 

 Z prac Rady i  Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Politechnice Śląskiej 

            Początek nowego roku jest dobrym czasem na podsumowanie działalności Rady Prezydium ZNP w Politechnice Śląskiej.

          Miniony rok był rokiem wdrażania Ustawy 2.0, która dla środowiska akademickiego jest naszym zdaniem, rewolucyjna. Ustawa 2.0 wprowadza także wiele zmian organizacyjnych, wymaga przygotowania nowych dokumentów i wdrożenia ich na Uczelni.

            Prezydium i pani Prezes Związku osobiście zgodnie ze Statutem Uczelni
i Związku włączyli  się między innymi do:

-     dyskusji nad zapisami i opiniowaniem projektu Statutu Politechniki Śląskiej, dostosowanego do zapisów Ustawy,

-      uzgadniania zmian wysokości wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach dla wszystkich  pracowników Uczelni,

-     uzgadniania Regulaminu Pracy dotyczącego, po raz pierwszy wszystkich pracowników, zarówno będących nauczycielami jak i nie będących nauczycielami akademickimi’

-     uzgadniania preliminarza wydatkowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

-    dyskusji i propozycji zapisów ujętych w Formularzu oceny okresowej nauczycieli akademickich.

To obszerne, wymagające wielu godzin dyskusji i uzgodnień dokumenty. Naszym celem było stworzenie zapisów zapewniających jak najlepsze warunki pracy i płacy pracowników, właściwą ocenę ich aktywności oraz sprawną organizację Uczelni.

            W ostatnim okresie roku 2019 najwięcej uwagi poświęciliśmy:

-     czynnemu i efektywnemu udziałowi delegacji ZNP w Pol. Śl. w V Krajowej Konferencji Sprawozdawczo- Wyborczej Rady Szkolnictwa Wyższego ZNP (październik). Wybrano nowego RSzWiN. Został nim kol. Janusz Szczerba
z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. 

 

     Powołano nowy Sekretariat, Prezydium – członkiem Prezydium została
kol. Wioletta Przystaś oraz Komisję Rewizyjną – członkiem Komisji został kol. Krystian Janiszewski

-     udziałowi w opracowaniu, a następnie przyjęciu programu działania RSzWiN na najbliższe 5 lat. Przyjęty program powinien być  również realizowany przez ZNP w Pol. Śl..

Delegat naszego Związku (kol. Wioletta Przystaś) uczestniczyła w XLII Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP (październik 2019) podczas, którego wybrano ponownie kol. Sławomira Broniarza na funkcję Prezesa ZNP. Na Zjeździe przyjęto program działania Związku i wprowadzono zmiany w Statucie ZNP.  Do nowych zapisów musimy dostosować Statut ZNP w Pol. Śl..

            Członkowie Prezydium i Rady ZNP prowadzili zgodnie z naszym Statutem wiele prac, w tym:

-      przeprowadziliśmy wybory do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, aby mogła funkcjonować zgodnie z duchem obowiązujących aktów prawnych,

-      rozpoczęliśmy dyskusję nad zmianami w Regulaminie ZFŚS. Widzimy konieczność zmian niektórych zapisów i wspólnie z NSZZ Solidarność przedstawiliśmy te propozycje,

-      poprosiliśmy o rozważenie ponownego przeanalizowania stawek za godziny ponadwymiarowe, w tym prowadzone w języku angielskim oraz realizowane w soboty i niedziele,

-     zwróciliśmy się do Senatu Politechniki Śląskiej o wsparcie działań ZNP w walce o obiecane przez Rząd podwyżki dla wszystkich pracowników nauki i szkolnictwa wyższego w 2020 r.,

-      po przeanalizowaniu zapisów dotyczących zasiłków i zapomóg wprowadziliśmy niezbędne zmiany w naszych wewnętrznych (ZNP) regulaminach.

Ponadto:

-       braliśmy udział w licznych komisjach,

-       podejmowaliśmy interwencje w sprawach pracowniczych – są już także pozytywne rozwiązania,

-      przygotowujemy się do prac nad  Regulaminem Wynagradzania – czekamy na propozycje     Władz  Uczelni,

-      przygotowujemy propozycje zmian w Regulaminie ZFŚS,

-      przygotowujemy sprawozdanie za rok 2019 i preliminarz wydatków funduszu Związku.

Życzymy pracownikom i studentom Politechniki Śląskiej zdrowia i pomyślności   
w 2020 r..

            Gliwice, styczeń 2020

  

  

                                  

                  

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.