Manifestacja ZNP przed Sejmem

 W dniu 9 listopada br., odbyła się przed Sejmem RP manifestacja pracowników szkół wyższych i placówek naukowych zrzeszonych w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, będąca protestem wobec skandalicznych warunków finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz propozycjom zmiany ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym, zawartych w nowelizacji przyjętej przez rząd 9 września 2010 r.

W petycji skierowanej do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny m. in. napisano:

"Protestujemy przeciw obniżaniu od kilku lat płac pracowników szkół wyższych w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przy równoczesnym nakładaniu na nas nowych obowiązków oraz ograniczaniu stypendiów dla studentów i doktorantów. Zwracamy się do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o wnikliwe rozpatrzenie projektu ustawy i odrzucenie tych zapisów, które w jaskrawy sposób naruszają prawa pracownicze oraz kierują rozwój uczelni w stronę ich komercjalizacji i uzależnienia od środowisk biznesowych".

W tym samym czasie w Sejmie odbywało się wysłuchanie publiczne dotyczące nowelizacji ustaw reformujących szkolnictwo wyższe, w którym uczestniczyło i głos zabierało ponad 100 osób reprezentujących także organizacje związkowe należące do ZNP i NSZZ Solidarność.

W pikiecie przed Sejmem RP wzięło udział kilkuset związkowców z uczelni z całej Polski, w tym z  Politechniki Śląskiej, a także członkowie Prezydium Zarządu Głównego ZNP: Sławomir Broniarz, Jarosław Czarnowski oraz Krzysztof Baszczyński.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
działania ZNP wobec reformy szkolnictwa wyższego