Z prac Prezydium Związku  Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej

Wraz z nowym rokiem będziemy  na stronie ZNP informować Państwa  o pracach i inicjatywach  podejmowanych przez Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej oraz członków Prezydium pracujących w Komisjach Senackich i  Rektorskich.

Będziemy starać się prezentować informacje, które przybliżą Państwu najważniejsze sprawy pracownicze, środowiska akademickiego i wdrażania nowej Ustawy w rozwiązaniu których Związek współpracuje  z Władzami Uczelni.

 W styczniu 2019 roku:

- Kontynuowaliśmy rozmowy z Władzami Rektorskimi o kształcie nowo tworzonego Arkusza Oceny Okresowej dla Nauczycieli Akademickich.

 Prace nad arkuszem zaczęły się już na początku roku akademickiego i rozmowy nad jego kształtem trwały  do bieżącego tygodnia.

 Przekazaliśmy w Państwa imieniu  uwagi i opinie.  Reprezentatywne Związki Zawodowe działające w  Uczelni wspólnie zaopiniowały projekt arkusza.  Na styczniowym Senacie projekt będzie głosowany.

 Na wniosek Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego oceniać wszystkich nauczycieli, niezależnie od stanowiska będą powołane w tym celu Komisje, a nie  tylko bezpośredni przełożony.

Ma to na celu zapewnienie pracownikowi poczucia  większej bezstronności oceny,  

- Prezydium ZNP proponowało i opiniowało  zmiany wprowadzane  do Regulaminu przyznawania nagród rektora Politechniki Śląskiej dla nauczycieli akademickich,

-  Prezydium ZNP zaproponowało, w pracach nad  Ankietą oceny nauczycieli przez studentów zmiany w zapisach,

- Bardzo ważna i dobra wiadomość! dotycząca  adiunktów, którzy posiadają stopień doktora i od 1 października 2018 roku  przeszli na etat dydaktyczny.

Sygnał jednego z pracowników będącego od  października 2018 starszym wykładowcą dał nam impuls do rozmów o ich  stawkach miesięcznego wynagrodzenia.

 Rozmowy przedstawicieli ZNP z Władzami Rektorskimi zaowocowały tym, iż od 1 stycznia  2019 roku Państwa wynagrodzenie zasadnicze zostanie podniesione do poziomu jakie od     1 stycznia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje adiunkt. Różnica powinna być wyrównana wraz z najbliższą wypłatą   wynagrodzeń                                       

 

23 stycznia 2019r. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesteśmy dumni z członków naszego związku. 
W corocznym Sylwestrowym turnieju tenisa stołowego
w Mikołowie (29.12.2018), Piotr Zemła wygrał w kategorii weteran (powyżej 40. lat), a w kategorii open zajął 2. miejsce. Ale to nie koniec sukcesów Piotra! W tym roku (19.01.2019) zwyciężył w obu kategoriach (weteran i open) w I turnieju tenisa stołowego o Grand Prix Mikołowa 2019! Tylko tak dalej!!!

 

                                                 Gratulujemy!!!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Portugalia

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

Nowe prawo o szkolnictwie wyższym – tzw. Ustawa 2.0 niesie ze sobą nadzieje, ale też stwarza pewne niebezpieczeństwa.

Dokumentem, który przesądzi o ostatecznym kształcie statusu i praw nauczyciela akademickiego i wszystkich pracowników naszej Uczelni  będzie jej nowy Statut.

Siłą Związku są jego członkowie - im jest więcej tym łatwiej wypracować korzystne dla wszystkich pracowników rozwiązania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, najliczniejsza organizacja związkowa
w Politechnice Śląskiej, będzie aktywnie uczestniczyć w jego tworzeniu.

Koleżanki i Koledzy – pomóżcie nam wspólnie dobrze reprezentować interesy
i dobrze bronić praw wszystkich pracowników naszej Uczelni!

 

Prezydium Rady ZNP 
w Politechnice Ś

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

                                         UWAGA

Dla wszystkich członków ZNP ruszył ogólnopolski "Program Partnerski " abonament  telefoniczny za 10 zł. zapraszamy do skorzystania . Zainteresowanych zapraszamy do rozmowy ,na niżej podany  numer telefoniczny.

PLUS DLA ZNP

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.