< 1 2 3 4 5 >
7 kwietnia 2011
Opinia prawna - dotycząca zatrudnienia działacza związkowego ............

Opinia prawna

dotycząca zatrudnienia działacza związkowego objętego ochroną

na podstawie ustawy o związkach zawodowych, w przypadku gdy na podstawie przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym okres jego zatrudnienia upływa przed zakończeniem kadencji w związku zawodowym

l.        Ochrona zatrudnienia działaczy związkowych uległa wzmocnieniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego syg. P4/l0 z 12.07.2010 r. Zgodnie z tym orzeczeniem szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych odnosi się do wszystkich stosunków pracy w tym również mianowania na czas określony. W celu wykonania tego orzeczenia Senat RP podjął w dn. 17.03.2011 r. inicjatywę ustawodawczą zmieniającą art. 50 §5 Kodeksu pracy rozciągając szczególną ochronę również na chronionych działaczy związkowych. Rozwiązanie stosunku pracy jest więc prawnie niedopuszczalne bez zgody władz związkowych.

2.       Zmiana prawa o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie z dn. 1.10.2011 przewiduje, iż 8-letni okres zatrudnienia adiunktów mianowanych na czas określony liczy się od dnia wejścia w życie odpowiedniego przepisu ustawy. Istnieje więc możliwość stosownego wydłużenia zatrudnienia na okres trwania kadencji i rok po jej zakończeniu.

3 . Za zgodą władz uczelni i zainteresowanego działacza związkowego można też przekształcić dotychczasowy stosunek pracy na zatrudnienie na stanowisku docenta Ido 30.09.2011/ lub starszego wykładowcy.

 

opinia prawna.pdf

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2011 09:31, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2011 09:36, wykonana przez: Błażej Sobota
7 kwietnia 2011
Opinia prawna - dotycząca zatrudnienia działacza związkowego ............

Opinia prawna

dotycząca zatrudnienia działacza związkowego objętego ochroną

na podstawie ustawy o związkach zawodowych, w przypadku gdy na podstawie przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym okres jego zatrudnienia upływa przed zakończeniem kadencji w związku zawodowym

l.        Ochrona zatrudnienia działaczy związkowych uległa wzmocnieniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego syg. P4/l0 z 12.07.2010 r. Zgodnie z tym orzeczeniem szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych odnosi się do wszystkich stosunków pracy w tym również mianowania na czas określony. W celu wykonania tego orzeczenia Senat RP podjął w dn. 17.03.2011 r. inicjatywę ustawodawczą zmieniającą art. 50 §5 Kodeksu pracy rozciągając szczególną ochronę również na chronionych działaczy związkowych. Rozwiązanie stosunku pracy jest więc prawnie niedopuszczalne bez zgody władz związkowych.

2.       Zmiana prawa o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie z dn. 1.10.2011 przewiduje, iż 8-letni okres zatrudnienia adiunktów mianowanych na czas określony liczy się od dnia wejścia w życie odpowiedniego przepisu ustawy. Istnieje więc możliwość stosownego wydłużenia zatrudnienia na okres trwania kadencji i rok po jej zakończeniu.

3 . Za zgodą władz uczelni i zainteresowanego działacza związkowego można też przekształcić dotychczasowy stosunek pracy na zatrudnienie na stanowisku docenta Ido 30.09.2011/ lub starszego wykładowcy.

 

opinia prawna.pdf

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2011 09:31, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2011 09:36, wykonana przez: Błażej Sobota
7 kwietnia 2011
Opinia prawna - dotycząca zatrudnienia działacza związkowego ............

Opinia prawna

dotycząca zatrudnienia działacza związkowego objętego ochroną

na podstawie ustawy o związkach zawodowych, w przypadku gdy na podstawie przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym okres jego zatrudnienia upływa przed zakończeniem kadencji w związku zawodowym

l.        Ochrona zatrudnienia działaczy związkowych uległa wzmocnieniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego syg. P4/l0 z 12.07.2010 r. Zgodnie z tym orzeczeniem szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych odnosi się do wszystkich stosunków pracy w tym również mianowania na czas określony. W celu wykonania tego orzeczenia Senat RP podjął w dn. 17.03.2011 r. inicjatywę ustawodawczą zmieniającą art. 50 §5 Kodeksu pracy rozciągając szczególną ochronę również na chronionych działaczy związkowych. Rozwiązanie stosunku pracy jest więc prawnie niedopuszczalne bez zgody władz związkowych.

2.       Zmiana prawa o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie z dn. 1.10.2011 przewiduje, iż 8-letni okres zatrudnienia adiunktów mianowanych na czas określony liczy się od dnia wejścia w życie odpowiedniego przepisu ustawy. Istnieje więc możliwość stosownego wydłużenia zatrudnienia na okres trwania kadencji i rok po jej zakończeniu.

3 . Za zgodą władz uczelni i zainteresowanego działacza związkowego można też przekształcić dotychczasowy stosunek pracy na zatrudnienie na stanowisku docenta Ido 30.09.2011/ lub starszego wykładowcy.

 

opinia prawna.pdf

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2011 09:31, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2011 09:36, wykonana przez: Błażej Sobota
7 kwietnia 2011
Opinia prawna - dotycząca zatrudnienia działacza związkowego ............

Opinia prawna

dotycząca zatrudnienia działacza związkowego objętego ochroną

na podstawie ustawy o związkach zawodowych, w przypadku gdy na podstawie przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym okres jego zatrudnienia upływa przed zakończeniem kadencji w związku zawodowym

l.        Ochrona zatrudnienia działaczy związkowych uległa wzmocnieniu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego syg. P4/l0 z 12.07.2010 r. Zgodnie z tym orzeczeniem szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych odnosi się do wszystkich stosunków pracy w tym również mianowania na czas określony. W celu wykonania tego orzeczenia Senat RP podjął w dn. 17.03.2011 r. inicjatywę ustawodawczą zmieniającą art. 50 §5 Kodeksu pracy rozciągając szczególną ochronę również na chronionych działaczy związkowych. Rozwiązanie stosunku pracy jest więc prawnie niedopuszczalne bez zgody władz związkowych.

2.       Zmiana prawa o szkolnictwie wyższym, która wejdzie w życie z dn. 1.10.2011 przewiduje, iż 8-letni okres zatrudnienia adiunktów mianowanych na czas określony liczy się od dnia wejścia w życie odpowiedniego przepisu ustawy. Istnieje więc możliwość stosownego wydłużenia zatrudnienia na okres trwania kadencji i rok po jej zakończeniu.

3 . Za zgodą władz uczelni i zainteresowanego działacza związkowego można też przekształcić dotychczasowy stosunek pracy na zatrudnienie na stanowisku docenta Ido 30.09.2011/ lub starszego wykładowcy.

 

opinia prawna.pdf

Wiadomość utworzona: 7 kwietnia 2011 09:31, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 7 kwietnia 2011 09:36, wykonana przez: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności ZNP