15 listopada 2017
Opinia Rady RSZWiN
Opinia rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego odnośnie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(projekt z dnia 16 września 2017 roku)

Komunikat zawiera załącznikiOpinia RSZWiN ZNP odnośnie projektu ustawy Prawo o szkol. wyzszym i Nauki.pdf

Wiadomość utworzona: 15 listopada 2017 12:16, autor: Ewa Krzych
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności ZNP