A A+ A++

Podstawowe zadania

  • Sporządzanie okresowych planów inwentaryzacji (roczny i czteroletni);
  • Ewidencja realizacji rocznych harmonogramów pracy;
  • Przeprowadzanie w całej Uczelni inwentaryzacji okresowych,
    zdawczo-odbiorczych i wynikających ze zmiany struktury organizacyjnej;
  • Współpraca z Uczelnianą Komisją Inwentaryzacyjną Politechniki Śląskiej w zakresie wyjaśniania powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb UKI; 
  • Opracowywanie sprawozdań z wykonania planów inwentaryzacji;
  • Likwidacja zniszczonych, nie nadających się do dalszego użytkowania składników majątkowych Uczelni;

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie