News

photo
Author: System Published at: 09.02.2021

Politechnika Śląska wsparła ZTM

Doktoranci oraz studenci Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej zaangażowali się we wdrożenie projektu ujednolicania przystanków komunikacji publicznej. Działania były prowadzone z ramienia Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Zarząd Transportu Metropolitalnego przeprowadził inwentaryzację przystanków w gminach na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Stanowi ona pierwszy etap procesu ujednolicenia infrastruktury przystankowej na terenie wszystkich gmin obsługiwanych przez ZTM poprzez wprowadzenie bardziej estetycznego i funkcjonalnego standardu oraz dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Studenci oraz doktoranci Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej zaangażowali się w proces bardzo szczegółowej inwentaryzacji infrastruktury przystankowej. Działania prowadzone były z ramienia Zarządu Transportu Metropolitalnego na niespotykaną dotąd skalę. Dzięki wsparciu Uczelni zinwentaryzowano ok. 7000 stanowisk na terenie 56 gmin. Dla przyspieszenia i zwiększenia efektywności działań studenci wykorzystali specjalną aplikację mobilną. Posłużyła ona zbieraniu danych, dokumentacji, a także zapisaniu danych w systemie i naniesieniu przystanków na mapę po zakończeniu prac. W efekcie tych działań powstała obszerna baza danych, która posłuży do kompleksowego zarządzania infrastrukturą znajdującą się na przystankach. 

 

Podziękowanie dla JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka za pomoc przedstawicieli Politechniki Śląskiej przy wdrażaniu projektu ujednolicania przystanków komunikacji publicznej.

Share:fbtwitter
photo

Springer National Scientific Publishing Program

Tomasz Haptas
2020-08-13 07:48:17
2021-02-04 00:45:13
13.08.2020
photo

World Engineering Day – online conference on 04 March

System
2021-02-24 13:21:05
2021-03-07 00:43:12
24.02.2021
photo

Trzecia edycja Forum Akademicko-Gospodarczego

System
2021-02-24 09:06:32
24.02.2021
photo

Konferencja naukowa w ramach POB6

System
2021-02-24 08:19:15
24.02.2021
1 from 912

Show more

© Silesian University of Technology

General information clause on the processing of personal data by the Silesian University of Technology

The authors - the organizational units in which the information materials were produced, are fully responsible for the correctness, up-to-date and legal compliance with the provisions of the law. Hosted by: IT Center of the Silesian University of Technology ()

Rules for the use of "cookies" on the websites of the Silesian University of Technology

Data availability statement

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie