A A+ A++

Szkolenia przygotowawcze
dla absolwentów szkół średnich przed rozpoczęciem studiów na kierunkach technicznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej w Rybniku zaprasza na szkolenia przygotowawcze przed rozpoczęciem studiów na kierunkach technicznych. Szkolenia skierowane są do absolwentów szkół średnich, zwłaszcza absolwentów szkół ogólnokształcących.

Szkolenie ma na celu przygotowanie przyszłych studentów do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych i jest przeprowadzone przed rozpoczęciem I-go roku studiów lub w pierwszych miesiącach trwania I-go semestru studiów. 
Ponadto szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy absolwentów kończących szkoły ogólnokształcące z zakresu przedmiotów, które nie są w podstawie programowej tych szkół lub które nie obejmują w swojej podstawie programowej materiału wystarczającego do płynnego rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych.

Analiza danych historycznych pokazuje, iż są to przedmioty z którymi studenci I-go semestru mają zwykle największe trudności.
W wyniku odbycia szkolenia, uczestnik szkolenia będzie lepiej przygotowany do rozpoczęcia studiów na kierunkach technicznych oraz zwiększy to jego szanse na uzyskanie pozytywnych ocen zaliczających semestr I-szy.

Nie wiesz czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Rozwiąż test, który przygotowaliśmy z modułu "fizyka z elementami elektrotechniki":

 

oraz z Podstaw Teorii Układów Cyfrowych:

https://forms.office.com/r/F9dUEEGbpi

i sprawdź

Zapraszamy do udziału! 

Zapisy trwają do 11 września.

Co i dla Kogo?

Co i dla Kogo?

Co: Szkolenia przygotowawcze przed rozpoczęciem studiów na kierunkach technicznych.

Dla kogo: Dla absolwentów szkół średnich, zwłaszcza ogólnokształcących.

Szkolenie realizowane w ramach 4 modułów (można wziąć udział w jednym lub kilku modułach w zależności od potrzeb).
Koszt Uczestnictwa

Koszt Uczestnictwa

Dla kursów prowadzonych stacjonarnie:
420 zł / moduł (tj. 18h)
Dla kursów prowadzonych online:
300 zł / moduł (tj. 18h)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie