A A+ A++

LABORATORIUM GOSPODARKI ODPADAMI

Pracowania wyposażona w sprzęt laboratoryjny, umożliwiający realizację programu dydaktycznego w zakresie przedmiotu Gospodarka Odpadami.


Ćwiczenia możliwe do realizacji w ramach pracowni:
Oznaczanie przewodności właściwej i odczynu w odpadach, oznaczanie celulozy, węgla organicznego, substancje humusowe, test fitotoksyczność, chlorki, kinematyka suszenia, wilgotność, części lotne w odpadach, azot amonowy.

Wyposażenie laboratorium:
piece muflowe, suszarka laboratoryjna, pH-metry, konduktometry, wagi laboratoryjne, szkło laboratoryjne i odczynniki chemiczne.
Sprzęt znajdujący się w pracowniach jest kompletny i sprawny technicznie.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie