A A+ A++

LABORATORIUM CHEMII

Pracownia laboratoryjna wyposażona w sprzęt umożliwiający pełną realizację programu dydaktyczne w zakresie Chemii i Ochrony Środowiska.


Ćwiczenia możliwe do realizacji w ramach pracowni:
typy związków i reakcji chemicznych, analiza kationów i anionów wraz z ich wykrywaniem, analiza miareczkowa: alkacymetria, kompleksonometria, redoksymetria, analiza próbek środowiskowych wody i gleby, chemia budowlana.


Wyposażenie laboratorium:
dejonizator, suszarka laboratoryjna, spektrofotometr, fotometr płomieniowy, pH-metry, konduktometry, wagi laboratoryjne, mieszadła magnetyczne, odczynniki chemiczne i szkło laboratoryjne oraz płyty grzewcze i stacja oczyszczania wody.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie