A A+ A++

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
"GÓRNICTWO - PERSPEKTYWY I ZAGROŻENIA"
12 września 2012r.

Rok 2012, to dla Centrum Kształcenia Inżynierów data szczególna, gdyż jest to rok trzech jubileuszy. W 1962 roku powstała tutejsza filia Politechniki Śląskiej. Ponadto 40 lat temu, mury CKI (wtedy Filii Politechniki Śląskiej), opuścił pierwszy rocznik studentów studiów dziennych, a 5 lat temu w roku 2007 podczas uroczystości z okazji 45-lecia działalności Politechniki Śląskiej w Rybniku, odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku. Aby godnie uczcić te jubileusze Stowarzyszenie wraz z Dyrekcją CKI zorganizowało konferencję naukowo-techniczną.Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane przez Stowarzyszenie, dlatego też w trosce o wysoki poziom powołano specjalny komitet organizacyjny. Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Odział CKI Rybnik: mgr inż. Stefan CZERWIŃSKI, inż. Zbigniew BURKOŃ, dr inż. Henryk BADURA, mgr inż. Wojciech GRĘBSKI, mgr Barbara MASARCZYK mgr inż. Van Hai DANG. inż. Józef CYCUŁA, mgr inż. Andrzej SĄCZEK inż. Dariusz BLADOCHA, mgr inż. Krystian GRUSZKA, mgr inż. Łukasz DOLEŻYCH, mgr inż. Zbigniew CZERNECKI, dr inż. Mieczysław LUBRYKA, mgr inż. Arkadiusz ŻYDEK. Dodatkowo zwrócono się z prośbą o patronat honorowy do zacnego grona _Przyjaciół_ CKI: prof. dr hab. inż. Marian DOLIPSKI- Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechnika Śląska, Adam FUDALI- Prezydent Miasta Rybnika, mgr inż. Piotr KARKULA- Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, prof. dr hab. inż. Antoni MOTYCZKA- Dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej, Senator RP, mgr Joanna STRZELEC- ŁOBODZINSKA- Prezes Zarządu Kompanii Węglowej S.A., mgr inż. Marek USZKO Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział Wydziału Górnictwa i Geologii, Wiceprezes Zarządu Ds. Produkcji Kompanii Węglowej S.A. Oprócz tego została powołana rada profesorska tzw. komitet naukowo-programowy: dr hab. inż. Witold BIAŁY, prof. nzw. w Pol. Śl.- Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska, dr inż. Henryk BADURA-Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Jan BIAŁEK-Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, dr hab. inż. Bronisława HANAK, prof. nzw. w Pol. Śl.- Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, prof. dr hab. Joachim KOZIOŁ- Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Franciszek PLEWA.- Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, dr hab. inż. Henryk PRZYBYŁA, prof. nzw. w Pol. Śl., Politechnika Śląska, dr hab. inż. Józef SUŁKOWSKI- Wydział Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska. W naszym odczuciu konferencja pozwoliła na godne uczczenie pięćdziesięcioletniej tradycji wspólnych starań władz Politechniki Śląskiej, władz samorządowych działających na terenie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, a w szczególności miasta Rybnika oraz podmiotów gospodarczych, o naukowy i gospodarczy rozwój Rybnickiego Okręgu Węglowego oraz Politechniki Śląskiej. Tematyka samej konferencji skupiała się wokół jej głównego hasła: Górnictwo-perspektywy i zagrożenia. Uczestnicy konferencji wywodzą się z różnych zakładów przemysłowych działających w otoczeniu kopalń, dlatego też mogli przedstawić oraz przedyskutować ten temat w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę. Dlatego też temat konferencji był bliski zebranym osobom. W konferencji wzięło udział prawie 180 osób.

Patronat Honorowy Pobierz
Komitet naukowo-programowy Pobierz
Galeria

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie