A A+ A++

Szkolenie przygotowawcze dla absolwentów szkół średnich przed rozpoczęciem studiów na kierunkach technicznych

Moduł III - Informatyka (programowanie komputerów)

Moduł III - Informatyka (programowanie komputerów)

Plan Szkolenia

Szkolenie organizowane w ramach 6 spotkań po 3 h zegarowe, łącznie 18h.
Spotkania prowadzone stacjonarnie, istnieje również możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w formie online (całościowo).
Maksymalna liczba miejsc do przeprowadzenia szkolenia stacjonarnie będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Miejsce realizacji szkolenia (stacjonarnie): Rybnik, Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Łączna liczba godzin: 18h zegarowych

Planowany termin realizacji:
termin: 13-30.09.2021 - CKU Rybnik (hybrydowo) lub online

Program Szkolenia

Zajęcia będą miały charakter praktyczny. W trakcie zajęć studenci będą rozwiązywali przygotowane zadania pod nadzorem prowadzących przy skonfigurowanym stanowisku komputerowym oraz z wykorzystaniem dostarczonych materiałów w formie elektronicznej i papierowej.

Blok 1:

1. Szczegółowe zapoznanie się ze zintegrowanym środowiskiem programistycznym i wykorzystanie jego możliwości do analizy poprawności kodu źródłowego.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• krótkie wprowadzenie do tematu programowania komputerów,
• zapoznanie się z zintegrowanym środowiskiem programistycznym na przykładzie Lazarusa,
• analizowanie poprawności kodu w oparciu o przygotowane zadania.

Blok 2:

2. Rozwiązywanie problemów z użyciem metody wstępującej i zstępującej.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• krótkie wprowadzenie do tematyki rozwiązywania problemów informatycznych za pomocą metody wstępującej i zstępującej,
• wprowadzenie do tematu wykorzystania podprogramów (funkcji i procedur) przy rozwiązywaniu problemów metodą wstępującą i zstępującą,
• projektowanie rozwiązań za pomocą metody wstępującej, metody zstępującej oraz za pomocą połączenia metody wstępującej i zstępującej w oparciu o przygotowane zadania.

3. Algorytmy wyszukiwania i sortowania.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• wprowadzenie pojęcia złożoności obliczeniowej,
• przedstawienie wybranych algorytmów wyszukiwania:
o wyszukiwanie liniowe,
o wyszukiwanie binarne,
• przedstawienie wybranych algorytmów sortowania:
o sortowanie przez proste wybieranie,
o sortowanie przez proste wstawianie,
o sortowanie szybkie,
• implementacja wybranych algorytmów wyszukiwania oraz sortowania.

Blok 3:

4. Wybrane algorytmy geometryczne.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• powtórzenie podstawowych wiadomości z zakresu geometrii analitycznej oraz omówienie podstawowych algorytmów geometrycznych,
• implementacja wybranych algorytmów geometrycznych.

Blok 4:

5. Algorytmy na tekstach.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• omówienie algorytmów wyszukiwanie wzorca w tekście,
• implementacja algorytmów działających na tekstach:
o tworzenie statystyk liter w tekście,
o wyszukiwanie wzorca.

6. Algorytmy kompresji i szyfrowania.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• wprowadzenie do algorytmów szyfrowania i kompresji,
• implementacja wybranych algorytmów szyfrowania i kompresji.

Blok 5:

7. Projektowanie prostych baz danych opartych o pliki rekordowe.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• wprowadzenie do projektowania relacyjnych baz danych z zapewnieniem integralności danych,
• wprowadzenie do rekordów i plików rekordowych,
• projektowanie baz danych w oparciu o rekordy i pliki rekordowe.

8. Wykorzystanie struktur dynamicznych do rozwiązywania problemów bazodanowych: dodawanie, edycja, usuwanie, sortowanie, zapewnianie integralności danych.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• wprowadzenie do struktur dynamicznych:
   o list jednokierunkowych,
   o list dwukierunkowych,
   o list cyklicznych,
• omówienie działań na strukturach dynamicznych,
• implementacja list dynamicznych oraz metod działających na listach dynamicznych.

Blok 6:

9. Drzewa binarne jako przykład konstrukcji rekurencyjnej.

W ramach tego tematu przeprowadzone zostanie:
• wprowadzenie do rekurencji,
• omówienie drzew binarnych,
• implementacja drzew binarnych oraz metod rekurencyjnych działających na drzewach.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie