Władze Wydziału

Dziekan
dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
pok. 115, tel. 32 603 4108

Prodziekan ds. Kształcenia
dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
pok. 131 (w dziekanacie) tel. 32 603 40 20

Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. Piotr Czech, prof. PŚ
pok. 221, tel. 32 603 4230

Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju
dr inż. Jan Filipczyk
pok. 116, tel. 32 603 4040

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Kazimierz Witaszek
pok. 132 (w dziekanacie), tel. 32 603 40 42

Rada Wydziału Transportu

Dziekan i prodziekani
– dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
– dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
– dr hab. inż. Piotr Czech, prof. PŚ
– dr inż. Jan Filipczyk
– dr inż. Kazimierz Witaszek.

Samodzielni pracownicy naukowi
– prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz
– prof. dr hab. Andrzej Posmyk
– prof. dr hab. Aleksander Sładkowski
– prof. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn
– dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. PŚ
– dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ
– dr hab. inż. Andrzej Fellner, prof. PŚ
– dr hab. inż. Tomasz Figlus, prof. PŚ
– dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. PŚ
– dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
– dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ
– dr hab. inż. Stanisław Krawiec
– dr hab. inż. Grzegorz Kubica, prof. PŚ
– dr hab. inż. Krzysztof Labisz, prof. PŚ
– dr hab. inż. Jan Łukowski, prof. PŚ
– dr hab. inż. Elżbieta Macioszek, prof. PŚ
– dr hab. inż. Jerzy Margielewicz, prof. PŚ
– dr hab. inż. Tomasz Matyja, prof. PŚ
– dr hab. inż. Jakub Młyńczak, prof. PŚ
– dr hab. inż. Piotr Nowakowski, prof. PŚ
– dr hab. inż. Teresa Pamuła, prof. PŚ
– dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. PŚ
– dr hab. inż. Jacek Pawlicki, prof. PŚ
– dr hab. inż. Grzegorz Peruń, prof. PŚ
– dr hab. inż. Ján Piľa, prof. PŚ
– dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ
– dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
– dr hab. inż. Zbigniew Stanik, prof. PŚ
– dr hab. inż. Bożena Szczucka-Lasota, prof. PŚ
– dr hab. inż. Grzegorz Wojnar, prof. PŚ
– dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ.

Pozostali pracownicy naukowi
– dr inż. Maria Cieśla
– dr inż. Grzegorz Karoń
– dr inż. Jan Warczek
– dr inż. Robert Wieszała.

Przedstawiciel pracowników niebędących pracownikami naukowymi
– mgr Anna Wojdyła.

Przedstawiciele doktorantów
– mgr inż. Paweł Marzec
– mgr inż. Katarzyna Turoń.

Przedstawiciele studentów
– Piotr Bernaś
– Patrycja Glauer
– Bartłomiej Gmuzdek
– Zuzanna Grabowska
– Kamil Kaps
– Paweł Nożyński
– Agata Piętak
– Magdalena Rojewska
– Julia Solarska.

Przedstawiciel NSZZ Solidarność
– dr inż. Jerzy Pawlicki.

Przedstawiciel ZNP
– dr inż. Mirosław Witaszek.

 

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Transportu


Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Robert Wieszała
tel. 32 603 44 53
e-mail: robert.wieszala@polsl.pl  

Pełnomocnik ds. zarządzania projektami 
dr inż. Jan Filipczyk
tel. 32 603 40 40
e-mail: jan.filipczyk@polsl.pl  


Pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej 
dr inż. Jan Filipczyk 
tel. 32 603 40 40
e-mail: jan.filipczyk@polsl.pl 

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
dr hab. inż. Stanisław Krawiec
tel. 32 603 43 32
e-mail: stanislaw.krawiec@polsl.pl


Pełnomocnik ds. gospodarki substancjami, preparatami i odpadami niebezpiecznymi
mgr inż. Robert Surowiec
tel. 32 603 41 05
e-mail: robert.surowiec@polsl.pl

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
dr inż. Mirosław Witaszek
tel. 32 603 41 52
e-mail: miroslaw.witaszek@polsl.pl


Pełnomocnik ds. Systemu POL-on
dr hab. inż. Piotr Czech, prof. PŚ
tel. 32 603 42 30
e-mail: piotr.czech@polsl.pl

Pełnomocnik ds. promocji
dr hab. inż. Zbigniew Stanik, prof. PŚ
tel. 32 603 42 92
e-mail: zbigniew.stanik@polsl.pl


Pełnomocnik ds. planowania i kontrolingu 
mgr Anna Wojdyła
tel. 32 603 41 37
e-mail: anna.wojdyla@polsl.pl

Pełnomocnik ds. zdalnej edukacji 
dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. PŚ
tel. 32 603 43 36
e-mail: wieslaw.pamula@polsl.pl

Pełnomocnik ds. rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia
dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
tel. 32 603 41 66
tel. 32 603 40 20
e-mail: rafal.burdzik@polsl.pl

Pełnomocnik ds. nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym 
dr inż. Jan Filipczyk 
tel. 32 603 40 40
e-mail: jan.filipczyk@polsl.pl  

Koordynator wydziałowy ds. programu ERASMUS+
prof. dr hab. Aleksander Sładkowski
tel. 32 603 41 57
e-mail: aleksander.sladkowski@polsl.pl


Koordynator ds. kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Aleksander Sładkowski 
tel. 32 603 41 57
e-mail: aleksander.sladkowski@polsl.pl

Lokalny administrator danych osobowych 
dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
tel. 32 603 41 08
e-mail: piotr.folega@polsl.pl

Lokalny administrator bezpieczeństwa informacji 
dr inż. Mirosław Witaszek
tel. 32 603 41 52
e-mail: miroslaw.witaszek@polsl.pl  


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Władze Wydziału Transportu