Władze wydziału

 dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
dziekan

 

dr inż. Jan Filipczyk
prodziekan ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

 dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
prodziekan ds. kształcenia


 dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
prodziekan ds. infrastruktury i rozwoju

 

 dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
prodziekan ds. ogólnych

 

 

Rada dziekańska 

Dziekan
– dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ

Prodziekani
– dr inż. Jan Filipczyk
– dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
– dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. PŚ
– dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ

Kierownicy jednostek wewnętrznych
– dr hab. inż. Zbigniew Stanik, prof. PŚ (RT1)
– prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz (RT2)
– prof. dr hab. Aleksander Sładkowski (RT3)
– dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof. PŚ (RT4)
– dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ (RT5)
– dr hab. inż. Janusz Ćwiek, prof. PŚ (RT6)


Przedstawiciel samorządu studenckiego i doktorantów
– mgr inż. Katarzyna Turoń

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego
– Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP w Gliwicach
– Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu urzędu miasta Katowice
– Adam Juretko, dyrektor ds. rozwoju Bombardier Transportation (ZWUS).


W posiedzeniach rady uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych:
– dr inż. Andrzej Hełka (NSZZ Solidarność)
– dr inż. Mirosław Witaszek (ZNP).


 

Pełnomocnicy Dziekana


Pełnomocnik ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
dr inż. Robert Wieszała
tel. 32 603 44 53
e-mail: robert.wieszala@polsl.pl  

Pełnomocnik ds. zarządzania projektami 
dr inż. Jan Filipczyk
tel. 32 603 40 40
e-mail: jan.filipczyk@polsl.pl  


Pełnomocnik ds. Systemu Kontroli Zarządczej 
dr inż. Jan Filipczyk 
tel. 32 603 40 40
e-mail: jan.filipczyk@polsl.pl 

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. PŚ
tel. 32 603 43 32
e-mail: stanislaw.krawiec@polsl.pl


Pełnomocnik ds. gospodarki substancjami, preparatami i odpadami niebezpiecznymi
mgr inż. Robert Surowiec
tel. 32 603 41 05
e-mail: robert.surowiec@polsl.pl

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
dr inż. Mirosław Witaszek
tel. 32 603 41 52
e-mail: miroslaw.witaszek@polsl.pl


Pełnomocnik ds. Systemu POL-on
dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ
tel. 32 603 42 30
e-mail: marcin.staniek@polsl.pl

Pełnomocnik ds. promocji
dr hab. inż. Zbigniew Stanik, prof. PŚ
tel. 32 603 42 92
e-mail: zbigniew.stanik@polsl.pl


Pełnomocnik ds. kontrolingu 
mgr Anna Wojdyła
tel. 32 603 41 37
e-mail: anna.wojdyla@polsl.pl

Pełnomocnik ds. zdalnej edukacji 
dr hab. inż. Wiesław Pamuła, prof. PŚ
tel. 32 603 43 36
e-mail: wieslaw.pamula@polsl.pl

Pełnomocnik ds. rekrutacji studentów zagranicznych na pełne studia
dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. PŚ
tel. 32 603 41 66
tel. 32 603 40 20
e-mail: rafal.burdzik@polsl.pl

Pełnomocnik ds. nadzoru nad oprogramowaniem licencjonowanym 
dr inż. Jan Filipczyk 
tel. 32 603 40 40
e-mail: jan.filipczyk@polsl.pl  

Koordynator wydziałowy ds. programu ERASMUS+
prof. dr hab. Aleksander Sładkowski
tel. 32 603 41 57
e-mail: aleksander.sladkowski@polsl.pl


Koordynator ds. kontaktów międzynarodowych
prof. dr hab. Aleksander Sładkowski 
tel. 32 603 41 57
e-mail: aleksander.sladkowski@polsl.pl

Lokalny administrator danych osobowych 
dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ
tel. 32 603 41 08
e-mail: piotr.folega@polsl.pl

Lokalny administrator bezpieczeństwa informacji 
dr inż. Mirosław Witaszek
tel. 32 603 41 52
e-mail: miroslaw.witaszek@polsl.pl  


 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Władze Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej