Wydział Transportu prowadzi studia doktoranckie (stacjonarne studia trzeciego stopnia) w dyscyplinach, w których Rada Wydziału Transportu ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Dyscypliny naukowe:

– budowa i eksploatacja maszyn

– transport.

 

Rekrutacja

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, które ukończyły ze średnią ocen nie niższą od 4,0 studia na poziomie magisterskim na kierunku zbieżnym z dyscypliną naukową wybraną przez kandydata na studia doktoranckie. Rejestracja odbywa się przez portal rekrutacja.polsl.pl.

 

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. inż. Grzegorz Wojnar, prof. PŚ
ul. Krasińskiego 8, pok. 208, tel. 32 603 41 93
e-mail grzegorz.wojnar@polsl.pl

 

Obsługa administracyjna studiów doktoranckich

mgr inż. Katarzyna Bartoszewska
ul. Krasińskiego 13, pok. 07, tel. 32 603 40 41
e-mail katarzyna.bartoszewska@polsl.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej (w tym regulamin studiów doktoranckich) są dostępne na stronach Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia doktoranckie