Wydział Transportu prowadzi studia doktoranckie (stacjonarne studia trzeciego stopnia) w dyscyplinach, w których Rada Wydziału Transportu ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Dyscypliny naukowe:

– budowa i eksploatacja maszyn

– transport.

 

Rekrutacja

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, których ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich jest nie niższa od 4,0 (w przypadku kandydatów na studia w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dopuszcza się ocenę co najmniej 3,50 pod warunkiem udokumentowania doświadczenia zawodowego kandydata). Rejestracja odbywa się przez portal rekrutacja.polsl.pl.

Dokumenty od kandydatów na studia III stopnia (doktoranckie) przyjmowane są w dniach od 5 do 7 września w godzinach od 9.00 do 15.00. Należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów

rekrutacja.polsl.pl rekrutacja.polsl.pl/kierunek/budowa-i-eksploatacja-maszyn oraz studia_doktoranckie

Od kandydatów na "doktoraty wdrożeniowe" nie jest wymagane:

"oświadczenie kierownika katedry o zapewnieniu doktorantowi wymaganego obciążenia dydaktycznego na cały okres trwania studiów III stopnia."

Rozmowy kwalifikacyjne na studia III stopnia (doktoranckie) na Wydziale Transportu będą prowadzone w dniu 10.09 br o godzinie 12.00.

 

Kierownik studiów doktoranckich

<="" strong="">dr hab. inż. Grzegorz Wojnar, prof. PŚ
ul. Krasińskiego 8, pok. 208, tel. 32 603 41 93
e-mail
grzegorz.wojnar@polsl.pl

 

Obsługa administracyjna studiów doktoranckich

mgr inż. Katarzyna Bartoszewska
ul. Krasińskiego 13, pok. 07, tel. 32 603 40 41
e-mail katarzyna.bartoszewska@polsl.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej (w tym regulamin studiów doktoranckich) są dostępne na stronach Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

 

Dokumenty wymagane od kandydata podczas rekrutacji
 na studia doktoranckie prowadzone
na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej

 

Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie (harmonogram) oraz miejscu (komisje) podanie o przyjęcie na studia oraz dokumenty określone w uchwale Senatu PŚ nr 26/2018 z 23 kwietnia 2018 r. (strona WWW, PDF).

Podczas rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) prowadzone na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej od kandydata wymagane jest również oświadczenie kierownika katedry o zapewnieniu doktorantowi wymaganego obciążenia dydaktycznego na cały okres trwania studiów III stopnia. Wzór ww. oświadczenia: PDF.

 

Dokumentacja programu kształcenia studiów trzeciego stopnia:

PDF – dyscyplina naukowa: transport; język studiów: polski

PDF – dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn; język studiów: polski

PDF – dyscyplina naukowa: transport; język studiów: angielski

 

Plan studiów trzeciego stopnia:

PDF – dyscyplina naukowa: transport; język studiów: polski

PDF – dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn; język studiów: polski

PDF – dyscyplina naukowa: transport; język studiów: angielski 

===========

 

The Faculty of Transport is authorized to grant PhD degrees in technical science in the discipline of Machine Design and Operation, as well as Transport.

 

Ph.D. studies - intramural studies

Areas of academic study: Technological sciences

Academic disciplines: Technology

Field of study in the arts and sciences: Transport

 

Recruitment conditions and procedures for Ph.D.  studies

2018/2019

Criteria for Ph.D.  studies at the Faculty of Transport in field of study in the sciences: transport are presented in Table.

Faculty/Areas of academic study/ Academic disciplines/ Field of study in the arts and sciences:

Form of studies

Qualification criteria

Transport

Technological sciences

Technology

Transport

intramural studies

- rating of the course of the 2nd degree studies or  the unified Masters of Science studies of at least 4.00

- interview with knowledge of the field of study in the sciences.

 

Full study offer and all necessary information about the admission procedure is available at the website: www.apply.polsl.pl

Head of Ph.D. Studies

Prof. GRZEGORZ WOJNAR, DSc, PhD, Eng.

8 Krasińskiego Street

40-019 Katowice, POLAND

Phone:  + 48 32 6034193

e-mail  grzegorz.wojnar@polsl.pl

 

Students Office

Katarzyna Bartoszewska, MSc, Eng.
8 Krasińskiego Street

40-019 Katowice, POLAND

Phone:  + 48 32 603 40 41
e-mail 
katarzyna.bartoszewska@polsl.pl 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia doktoranckie