Wydział Transportu prowadzi studia doktoranckie (stacjonarne studia trzeciego stopnia) w dyscyplinach, w których Rada Wydziału Transportu ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

Dyscypliny naukowe:

– budowa i eksploatacja maszyn

– transport.

 

Rekrutacja

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą się ubiegać osoby, których ocena z przebiegu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich jest nie niższa od 4,0 (w przypadku kandydatów na studia w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” dopuszcza się ocenę co najmniej 3,50 pod warunkiem udokumentowania doświadczenia zawodowego kandydata). Rejestracja odbywa się przez portal rekrutacja.polsl.pl.

rekrutacja.polsl.pl rekrutacja.polsl.pl/kierunek/budowa-i-eksploatacja-maszyn oraz studia_doktoranckie

 

Kierownik studiów doktoranckich

dr hab. inż. Grzegorz Wojnar, prof. PŚ
ul. Krasińskiego 8, pok. 208, tel. 32 603 41 93
e-mail grzegorz.wojnar@polsl.pl
 

 

Obsługa administracyjna studiów doktoranckich

mgr inż. Katarzyna Bartoszewska
ul. Krasińskiego 13, pok. 07, tel. 32 603 40 41
e-mail katarzyna.bartoszewska@polsl.pl

 

Dokumenty

Dokumenty dotyczące studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej (w tym regulamin studiów doktoranckich) są dostępne na stronach Działu Spraw Studenckich i Kształcenia.

 

Dokumenty wymagane od kandydata podczas rekrutacji
 na studia doktoranckie prowadzone
na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej

 

Kandydat na studia doktoranckie składa w wyznaczonym terminie (harmonogram) oraz miejscu (komisje) podanie o przyjęcie na studia oraz dokumenty określone w uchwale Senatu PŚ nr 26/2018 z 23 kwietnia 2018 r. (strona WWW, PDF).

Podczas rekrutacji na studia doktoranckie (III stopnia) prowadzone na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej od kandydata wymagane jest również oświadczenie kierownika katedry o zapewnieniu doktorantowi wymaganego obciążenia dydaktycznego na cały okres trwania studiów III stopnia. Wzór ww. oświadczenia: PDF.

Od kandydatów na "doktoraty wdrożeniowe" nie jest wymagane oświadczenie kierownika katedry o zapewnieniu doktorantowi wymaganego obciążenia dydaktycznego na cały okres trwania studiów III stopnia.  

Dokumentacja programu kształcenia studiów trzeciego stopnia:

PDF – dyscyplina naukowa: transport; język studiów: polski

PDF – dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn; język studiów: polski

PDF – dyscyplina naukowa: transport; język studiów: angielski

 

Plan studiów trzeciego stopnia:

PDF – dyscyplina naukowa: transport; język studiów: polski

PDF – dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn; język studiów: polski

PDF – dyscyplina naukowa: transport; język studiów: angielski 

===========

 

The Faculty of Transport is authorized to grant PhD degrees in technical science in the discipline of Machine Design and Operation, as well as Transport.

 

Ph.D. studies - intramural studies

Areas of academic study: Technological sciences

Academic disciplines: Technology

Field of study in the arts and sciences: Transport

 

Recruitment conditions and procedures for Ph.D.  studies

2018/2019

Criteria for Ph.D.  studies at the Faculty of Transport in field of study in the sciences: transport are presented in Table.

Faculty/Areas of academic study/ Academic disciplines/ Field of study in the arts and sciences:

Form of studies

Qualification criteria

Transport

Technological sciences

Technology

Transport

intramural studies

- rating of the course of the 2nd degree studies or  the unified Masters of Science studies of at least 4.00

- interview with knowledge of the field of study in the sciences.

 

Full study offer and all necessary information about the admission procedure is available at the website: www.apply.polsl.pl

Head of Ph.D. Studies

Prof. GRZEGORZ WOJNAR, DSc, PhD, Eng.

8 Krasińskiego Street

40-019 Katowice, POLAND

Phone:  + 48 32 6034193

e-mail  grzegorz.wojnar@polsl.pl

 

Students Office

Katarzyna Bartoszewska, MSc, Eng.
8 Krasińskiego Street

40-019 Katowice, POLAND

Phone:  + 48 32 603 40 41
e-mail 
katarzyna.bartoszewska@polsl.pl 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Studia doktoranckie