Harmonogram rekrutacji

 

Listy rankingowe z 27.09.2018

Transport:

Transport kolejowy:

 

Listy rankingowe z 25.09.2018

Transport:

Transport kolejowy:

 

Listy rankingowe z 19.09.2018

Transport:

Transport kolejowy:

 

 Listy rankingowe z 17.09.2018

Transport:

Transport kolejowy:

 

Listy rankingowe z 11.09.2018

Transport:

Transport kolejowy:

 

Listy rankingowe z 20.07.2018

Transport:

Transport kolejowy:

Uwaga: na studia niestacjonarne I stopnia na kierunku transport kolejowy kandydaci mają status nieprzyjętych do czasu osiągnięcia w drugim naborze wymaganej liczby kandydatów.

 

Listy rankingowe z 18.07.2018

Transport:

Transport kolejowy:

 

Listy rankingowe z 13.07.2018

Transport:

Transport kolejowy:

 

Listy rankingowe z 10.07.2018

Transport:

Transport kolejowy:

  

Rekrutacja na studia

Wydział Transportu zaprasza do podjęcia studiów na kierunku transport. W ramach tego kierunku są do wyboru następujące specjalności:

 • transport i spedycja drogowa (na studiach II stopnia)
 • eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych (na studiach II stopnia)
 • eksploatacja pojazdów samochodowych
 • technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
 • transport przemysłowy
 • logistyka transportu
 • eksploatacja pojazdów szynowych
 • infrastruktura i ruch kolejowy (na studiach stacjonarnych I stopnia)
 • inżynieria ruchu
 • nawigacja powietrzna (na studiach stacjonarnych)
 • mechanika i eksploatacja lotnicza (na studiach stacjonarnych)
 • systemy informatyczne transportu (na studiach II stopnia)
 • sterowanie ruchem kolejowym (na studiach II stopnia).

Poza kierunkiem transport wydział prowadzi studia o profilu praktycznym na kierunku transport kolejowy. Do otwarcia studiów na danej specjalności jest konieczne skompletowanie grupy o wielkości zarządzonej przez rektora. Na studiach I stopnia podział na specjalności następuje po 4. semestrze. Decyzję o przyjęciu na specjalność podejmuje dziekan.

Rekrutacja na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) oraz studia niestacjonarne II stopnia jest prowadzona w lecie – zajęcia zaczynają się w październiku.

W lecie jest też prowadzona rekrutacja na studia podyplomowe:

– logistyka transportu
– zasady prowadzenia ruchu kolejowego i systemy sterowania ruchem kolejowym
– systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
– Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób.

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia jest prowadzona w zimie – zajęcia zaczynają się w lutym.

Wydział Transportu przyjmuje wyłącznie na studia w Katowicach.

Podstawowym źródłem informacji dla kandydatów jest portal rekrutacja.polsl.pl.

Na stronie wydziałowej publikowane są informacje uzupełniające, dotyczące tylko Wydziału Transportu.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Katowice, ul. Krasińskiego 8, pokój nr 120
e-mail: rekrutacja.transport@polsl.pl
tel. 32 603 42 61.

Komisja dyżuruje w okresach kwalifikowania kandydatów na listy i przyjmowania dokumentów.

Godziny pracy komisji: od poniedziałku do piątku 10.00–14.00.

W dniach przyjmowania dokumentów komisja działa od 9.00 do 15.00.

Poza okresem rekrutacji informacje o naborze na studia można uzyskać w dziekanacie.

Osoby, które – mimo złożenia dokumentów na Wydział Transportu – nie zamierzają podjąć studiów (bo np. wybrały inną uczelnię) są proszone o zaznaczenie rezygnacji w systemie SORek i zwolnienie w ten sposób miejsca dla innych kandydatów.

Informacje dla przyjętych na studia są na stronie www.polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/ogloszeniadziekanatu.aspx.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Rekrutacja na studia