Inżynier – droga do sukcesu

 

2.01.2017 r. Wydział Transportu rozpoczął realizację projektu "Inżynier – droga do sukcesu" nr POWR.03.01.00-00-K397/16, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt, skierowany do studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów studiów drugiego stopnia Wydziału Transportu, kierunek transport, oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ma na celu wyposażenie beneficjentów ostatecznych w kluczowe kompetencje atrakcyjne z punktu widzenia lokalnego, regionalnego oraz krajowego rynku pracy.
W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w takich formach wsparcia jak certyfikowane szkolenia, dodatkowe zajęcia realizowane w formie projektowej, zajęcia warsztatowe, dodatkowe zajęcia współrealizowane z pracodawcami oraz wizyty studyjne u pracodawców. Działania te będą istotnym elementem wspierającym tok kształcenia studentów obu wydziałów – będą uzupełniać wiedzę studenta o praktyczne umiejętności.

Projekt będzie realizowany cyklicznie w 3 edycjach.

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

Szkolenia certyfikowane - kończące się egzaminem potwierdzającym nabyciem kwalifikacji/uprawnień:

 1. Techniczny język angielski
 2. Prawo jazdy kat. C
 3. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do kat. C
 4. Spawanie metodą TIG
 5. Spawanie metodą MAG
 6. Certyfikat kompetencji zawodowych
 7. Systemy klimatyzacji
 8. Uprawnienia elektryczne SEP.

Zajęcia dodatkowe współrealizowane z pracodawcami:

 1. Specjalistyczny rysunek techniczny
 2. Pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności gospodarczej
 3. Nowoczesne systemy zasilania paliwami alternatywnymi
 4. Obsługa i diagnostyka łożysk tocznych
 5. Diagnostyka, weryfikacja oraz naprawa układów zasilania typu Common Rail
 6. Doradca serwisowy
 7. Kompresory elektryczne - osprzęt występujący w pojazdach hybrydowych
 8. Układy hybrydowe
 9. Automatycznie skrzynie biegów
 10. Układy elektroniczne pojazdów samochodowych – wykorzystanie nowoczesnych testerów diagnostycznych
 11. Techniki i procedury diagnostyki samochodów ciężarowych.

Zajęcia projektowe:

 1. Wyposażenie oraz ciągi technologiczne współczesnych serwisów samochodowych oraz stacji kontroli pojazdów
 2. Tworzenie wirtualnych modeli pojedynczych części, zespołów, a także opracowywanie dokumentacji z wykorzystaniem zaawansowanego środowiska komputerowego wspomagania projektowania.

Zajęcia warsztatowe realizowane na uczelni:

 1. Warsztaty spawania MMA
 2. Warsztaty NDT
 3. Diagnozowanie przyczyn zużycia i awarii maszyn
 4. Konwencjonalne układy napędowe pojazdów samochodowych – budowa, diagnostyka i weryfikacja
 5. Układy jezdne pojazdów samochodowych, weryfikacja, diagnostyka, sprawdzenie i regulacja geometrii
 6. Nowoczesne systemy oświetlenia w pojazdach samochodowych
 7. Oscyloskop w praktyce warsztatowej.
Wszystkie szkolenia zakończone są wydaniem certyfikatu/zaświadczenia.

Oprócz wymienionych szkoleń mogą Państwo uczestniczyć w wizytach studyjnych, realizowanych w wybranych zakładach pracy.
W poprzednim roku odwiedziliśmy:
 1. STAG S.A. w Białymstoku
 2. Centrum Szkolenia Motoryzacji "Autoelektronika Kędzia" w Poznaniu
 3. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o, zakład Automotive Lighting w Sosnowcu
 4. Inter-turbo w Tarnoskich Górach
 5. SKF Solutions Factory w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Udział w szkoleniach oraz wizytach jest bezpłatny.
Rekrutacja do projektu jest otwarta przez cały rok.
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.
Szczegółowe informacje udostępnianie będą na stronie Wydziału, w zakładce projektu, w sekretariacie Katedry Eksploatacji Pojazdów Samochodowych w pokoju 103D.

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Ankieta rekrutacyjna
2. Deklaracja uczestnictwa
3. Formularz
4. Oświadczenie

Dokumenty można pobrać i wypełnione dostarczyć do pokoju 103D lub 108, w godzinach 8:30 - 13:00, od poniedziałku do piątku.
Do powyższych dokumentów należy dołączyć „zaświadczenie o statusie studenta”.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Inżynier – droga do sukcesu