Projekt inżynierski:
Począwszy od 1 grudnia 2017 roku projekt inżynierski jest realizowany przez studentów Wydziału Transportu zgodnie z procedurą 
(1st Procedura projekt inżynierski.pdf) przyjętą przez Radę Wydziału Transportu. Procedura ta obejmuje zasady wydawania tematów, wykonania pracy projektowej, sposób oceny projektu i zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
Zgodnie z procedurą dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego to:
1. Projekt inżynierski wydrukowany w 3 egzemplarzach (wydrukowany dwustronnie, w miękkiej okładce) oraz 3 płyty z wersją elektroniczną – po jednej do każdego egzemplarza wydrukowanego (opis pliku zgodnie z procedurą);
2. Wyciąg z kart osiągnięć studenta (wydruk należy pobrać w dziekanacie),
3. Zdjęcia do dyplomu 4,5 x 6,5 cm;
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za druk dyplomu ukończenia studiów;
5. Kartę konsultacji projektu inżynierskiego – 
Z2. 

Obowiązujące zasady oraz szczegółowe informacje dotyczące pisania projektu, które należy stosować, zamieszczone są w przyjętych na wydziale wytycznych– Z1.

Każdy student realizujący projekt inżynierski zobowiązany jest do konsultowania postępów pracy z kierującym projektem, a postęp pracy powinien być każdorazowo potwierdzany podpisem kierującego na karcie konsultacji – Z2. 

Początkowe strony projektu:

1. strona tytułowa projektu inżynierskiego – dla wszystkich specjalności – druk Z3
 DOC, PDF 
2. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – zgodnie z  
Regulaminem studiów 
3. oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego – druk Z4 DOCX, PDF
.

Wszystkie dokumenty należy w terminach ustalonych przez dziekana złożyć u sekretarza komisji egzaminu inżynierskiego danej specjalności.

 

Praca magisterska:
Począwszy od 1 grudnia 2017 roku praca magisterska jest realizowana przez studentów Wydziału Transportu zgodnie z procedurą (2st Procedura dyplomowania studia II stopnia.pdf)  przyjętą przez Radę Wydziału Transportu. Procedura ta obejmuje zasady wydawania tematów, wykonania pracy magisterskiej, sposób jej oceny i zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
Zgodnie z procedurą dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu dyplomowego to:
1. Praca magisterska wydrukowana w 3 egzemplarzach (dwustronnie, w miękkiej okładce) oraz 3 płyty z wersją elektroniczną – po jednej do każdego egzemplarza wydrukowanego (opis pliku zgodnie z procedurą);
2. Wyciąg z kart osiągnięć studenta (wydruk należy pobrać w dziekanacie)
3. Zdjęcia do dyplomu w formacie 4,5 x 6,5 cm;
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za druk dyplomu ukończenia studiów;
5. Kartę konsultacji pracy magisterskiej druk 
Z2;

6. Kartę obiegową.

Obowiązujące zasady oraz szczegółowe informacje dotyczące pisania pracy magisterskiej, które należy stosować, zamieszczone są w przyjętych na wydziale wytycznych – Z1

Każdy student realizujący pracę magisterską zobowiązany jest do konsultowania postępów pracy z promotorem, a postęp pracy powinien być każdorazowo potwierdzany podpisem kierującego na karcie konsultacji – Z2

Każdy dyplomant zobowiązany jest do zgłoszenia streszczenia pracy magisterskiej, w wyznaczonym terminie, na corocznie organizowaną studencką sesję naukową zgodnie z regulaminem studenckiej sesji naukowej – co stanowi jeden z warunków zaliczenia seminarium dyplomowego. Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z Z3 DOCX, PDF.

Początkowe strony pracy: 
1. strona tytułowa pracy magisterskiej – dla wszystkich specjalności druk Z4 DOCPDF

2. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – zgodnie z 
Regulaminem studiów 
3. oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej – druk Z6 DOCX, PDF
.

Wszystkie dokumenty należy w terminach ustalonych przez dziekana złożyć u sekretarza komisji egzaminu dyplomowego danej specjalności.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Proces dyplomowania