Podania do pełnomocnika ds. studenckich

Uwaga: od 1 października 2019 r. zadania dotychczasowego prodziekana ds. studenckich przejął pełnomocnik rektora ds. studenckich w kampusie katowickim. Poniższe załączniki pochodzą z procedur sprzed tej zmiany.

Począwszy od 1 października 2016 roku studenci Wydziału Transportu są zobowiązani do przestrzegania procedury Rozpatrywanie podań i odwołań do dziekana. Każde podanie/odwołanie kierowane do prodziekana ds. studenckich powinno być składane w dziekanacie Wydziału Transportu wraz z indeksem. Podanie/odwołanie powinno być przedstawione zgodnie z obowiązującymi wzorami:

a) ramowy wzór podania do Dziekana Z1-P-Rt-4,

b) wzór podania dot. warunkowego wpisania na semestr Z2-P-Rt-4,

c) wzór podania dot. udzielenia urlopu dziekańskiego Z3-P-Rt-4,

d) wzór podania dot. przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej Z4-P-Rt-4.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Podania do dziekana