Ogłoszenia dziekanatu

 

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2017/2018

 Kierunek TRANSPORT  Kierunek TRANSPORT KOLEJOWY
 (1) 13–15.10.2017  (1) 13–15.10.2017
 (2) 20–22.10.2017  (2) 20–22.10.2017
 (3) 27–29.10.2017  (3) 27–29.10.2017
 (4) 17–19.11.2017  (4) 17–19.11.2017
 (5) 24–26.11.2017  (5) 24–26.11.2017
 (6) 1–3.12.2017  (6) 1–3.12.2017
 (7) 15–17.12.2017  (7) 8–10.12.2017
 (8) 12–14.01.2018  (8) 15–17.12.2017
 (9) 19–21.01.2018  (9) 12–14.01.2018
   (10) 19–21.01.2018
  


Konto w Module Studenta SOTS

Przyjęci na studia powinni zapoznać się z procedurą opisaną na stronie https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK/Strony/Przyjeci.aspx 

Opłaty za legitymacje powinny być wnoszone bez zwłoki (do 3 tygodni od otrzymania decyzji o przyjęciu na studia). Wyjaśnienie: chodzi o otrzymanie decyzji listem poleconym. Zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego decyzje są wysyłane listami poleconymi do 2 tygodni od zakończenia postępowania. Im później zostanie zlecone przygotowanie legitymacji, tym później zostaną wytworzone.

Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku (Wniosek_o_akademik.pdf) składa się w dziekanacie.
DS Babilon w Katowicach (ul. Krasińskiego 25a):
– nr rachunku bankowego 08 1050 1214 1000 0007 0000 8030
– nr tel. 32 603 4380.

Faktury

Faktury związane z opłatami za studia są wystawiane w ciągu 7 dni od otrzymania przez uczelnię opłaty (zgodnie z rozporządzeniem), jeżeli student zgłosił w tym terminie życzenie wystawienia faktury. Uprzejmie prosimy o dostarczanie niezbędnych dokumentów do pok. 114 w Katowicach (ul. Krasińskiego 8) zaraz po wniesieniu opłaty, żeby mógł być dochowany ww. termin.

W przypadku faktury wystawianej na studenta, gdy student sam opłaca studia, wystarczy do prośby o wystawienie faktury dołączyć potwierdzenie zapłaty.

W przypadku finansowania studiów przez firmę, gdy opłatę wniosła firma, należy dostarczyć:

  • umowę o finansowanie kosztów kształcenia, zawartą między pracodawcą i studentem
  • pismo, w którym firma zwraca się do Politechniki Śląskiej o wystawienie faktury i podaje wszystkie dane do tego potrzebne
  • potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłaty za studia wnosi się na indywidualne konto studenta (numer i druk przelewu dostępne w Systemie Obsługi Toku Studiów). Konto to ma inny numer niż konto z rekrutacji.

Wyjaśnienia dotyczące sytuacji nietypowych można uzyskać w pok. 114 lub pod nr. telefonu 32 603 4137.

Zastrzeganie utraconych dokumentów poświadczających tożsamość

Na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl napisano, co należy zrobić w przypadku utraty dokumentu tożsamości. Oczywiste jest zgłoszenie wystawcy dokumentu, ale wg ww. stony ważniejsze jest szybkie zastrzeżenie w banku, nawet gdy nie jest się klientem żadnego banku.

Dokumenty przydatne studentom

Dział Spraw Studenckich i Kształcenia (RD1-DSSK) na swojej stronie www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK zamieszcza dokumenty użyteczne dla studentów i dba, żeby były aktualne. Stamtąd należy pobierać aktualne regulaminy i formularze wspólne dla całej uczelni. Zbiór dokumentów dołączonych do strony wydziałowej jest stopniowo ograniczany do dokumentów specyficznych dla wydziału.

Z78R1112-Absolwent.pdfAbsolwent - baza danych i system ankietowania194 KB
program_praktyk.pdfProgram praktyk25 KB
umowa_o_organizacje_praktyki_studenckiej.rtfUmowa o organizację praktyki studenckiej76 KB
wniosek_miejsce_w_domu_studenckim.pdfWniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim175 KB
zasady.pdfZasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia40 KB
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ogłoszenia dziekanatu