Ogłoszenia dziekanatu

 

Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału Transportu ogłosił godziny dziekańskie od 8.00 do 18.30 w dniu 2.01.2019 r. dla studentów Wydziału Transportu, kierunków transport i transport kolejowy.

 

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym 2018/2019

 Kierunki TRANSPORT i TRANSPORT KOLEJOWY
 (1) 12–14.10.2018
 (2) 19–21.10.2018
 (3) 26–28.10.2018
 (4) 16–18.11.2018
 (5) 23–25.11.2018
 (6) 7–9.12.2018
 (7) 14–16.12.2018
 (8) 11–13.01.2019
 (9) 18–20.01.2019
 

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2018/2019

Kierunki TRANSPORT i TRANSPORT KOLEJOWY

(1) 1–3.03.2019
(2) 15–17.03.2019
(3) 22–24.03.2019
(4) 5–7.04.2019
(5) 10–12.05.2019
(6) 24–26.05.2019
(7) 31.05–2.06.2019
(8) 14–16.06.2019
(9) 21–23.06.2019

 

Harmonogram zajęć wyrównujących poziom z fizyki dla studentów 1. semestru wszystkich kierunków

 

Wykład połączony z ćwiczeniami tablicowymi

Prowadzący prof. dr hab. Stanisław Kochowski

Terminy zajęć:

Wykład 1. w dniach 16 i 17 stycznia, g. 10.00 – 13.00, aula 300 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2.

Wykład 2. w dniach 23 i 24 stycznia, g. 10.00 – 13.00, aula 300 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2.

 

Konsultacje grupowe połączone z ćwiczeniami tablicowymi

Terminy zajęć i prowadzący:

Termin

Prowadzący

14 stycznia – godz. 15.45

dr hab. inż. Grzegorz Adamiec 

15 stycznia – godz. 14.30

dr Barbara Solecka 

16 stycznia – godz. 14.45

dr hab. inż. Andrzej Rakowski 

17 stycznia – godz. 15.30

mgr inż. Paulina Powroźnik 

18 stycznia – godz. 14.30

dr inż. Jacek Pawlyta 

21 stycznia – godz. 15.45

dr hab. inż. Grzegorz Adamiec 

22 stycznia – godz. 14.30

dr Barbara Solecka 

23 stycznia – godz. 14.45

dr hab. inż. Andrzej Rakowski 

24 stycznia – godz. 15.30

mgr inż. Paulina Powroźnik 

25 stycznia – godz. 14.30

dr inż. Jacek Pawlyta 

Zajęcia odbywają się w auli 300 w budynku Wydziału Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2.

Zajęcia są dostępne dla wszystkich chętnych.

Przypominamy, że studenci mogą korzystać na ogólnych zasadach z konsultacji w zakresie fizyki z dowolnymi nauczycielami akademickimi Instytutu Fizyki w miejscu i czasie wskazanym w planie zajęć (https://plan.polsl.pl/).

 


Konto w Module Studenta SOTS

Przyjęci na studia powinni zapoznać się z procedurą opisaną na stronie https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK/Strony/Przyjeci.aspx 

Opłaty za legitymacje powinny być wnoszone bez zwłoki (do 3 tygodni od otrzymania decyzji o przyjęciu na studia). Wyjaśnienie: chodzi o otrzymanie decyzji listem poleconym. Zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego decyzje są wysyłane listami poleconymi do 2 tygodni od zakończenia postępowania. Im później zostanie zlecone przygotowanie legitymacji, tym później zostaną wytworzone.

Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku (Wniosek_o_akademik.pdf) składa się w dziekanacie.
DS Babilon w Katowicach (ul. Krasińskiego 25a):
– nr rachunku bankowego 08 1050 1214 1000 0007 0000 8030
– nr tel. 32 603 4380.

Faktury

Faktury związane z opłatami za studia są wystawiane w ciągu 7 dni od otrzymania przez uczelnię opłaty (zgodnie z rozporządzeniem), jeżeli student zgłosił w tym terminie życzenie wystawienia faktury. Uprzejmie prosimy o dostarczanie niezbędnych dokumentów do pok. 114 w Katowicach (ul. Krasińskiego 8) zaraz po wniesieniu opłaty, żeby mógł być dochowany ww. termin.

W przypadku faktury wystawianej na studenta, gdy student sam opłaca studia, wystarczy do prośby o wystawienie faktury dołączyć potwierdzenie zapłaty.

W przypadku finansowania studiów przez firmę, gdy opłatę wniosła firma, należy dostarczyć:

  • umowę o finansowanie kosztów kształcenia, zawartą między pracodawcą i studentem
  • pismo, w którym firma zwraca się do Politechniki Śląskiej o wystawienie faktury i podaje wszystkie dane do tego potrzebne
  • potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłaty za studia wnosi się na indywidualne konto studenta (numer i druk przelewu dostępne w Systemie Obsługi Toku Studiów). Konto to ma inny numer niż konto z rekrutacji.

Wyjaśnienia dotyczące sytuacji nietypowych można uzyskać w pok. 114 lub pod nr. telefonu 32 603 4137.

Zastrzeganie utraconych dokumentów poświadczających tożsamość

Na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl napisano, co należy zrobić w przypadku utraty dokumentu tożsamości. Oczywiste jest zgłoszenie wystawcy dokumentu, ale wg ww. stony ważniejsze jest szybkie zastrzeżenie w banku, nawet gdy nie jest się klientem żadnego banku.

Dokumenty przydatne studentom

Dział Spraw Studenckich i Kształcenia (RD1-DSSK) na swojej stronie www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK zamieszcza dokumenty użyteczne dla studentów i dba, żeby były aktualne. Stamtąd należy pobierać aktualne regulaminy i formularze wspólne dla całej uczelni. Zbiór dokumentów dołączonych do strony wydziałowej jest stopniowo ograniczany do dokumentów specyficznych dla wydziału.

program_praktyk.pdfProgram praktyk25 KB
umowa_o_organizacje_praktyki_studenckiej.rtfUmowa o organizację praktyki studenckiej76 KB
wniosek_miejsce_w_domu_studenckim.pdfWniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim175 KB
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ogłoszenia dziekanatu