Ogłoszenia Biura Obsługi Studentów

 

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

1.     Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października 2020 roku o godz. 11:00.

2.     Rok akademicki 2020/2021 trwa od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku i obejmuje:

 

1) semestr zimowy, w tym:

 a) zajęcia  1.10.2020 r. (tydzień parzysty) –  28.01.2021 r.
 b) wakacje zimowe  23.12.2020 r.  –  3.01.2021 r.
 c) sesja egzaminacyjna zimowa  29.01.2021 r. –  14.02.2021 r.
 d) przerwa międzysemestralna  15.02.2021 r.  –  21.02.2021 r.
 e)  sesja egzaminacyjna zimowa – poprawkowa  22.02.2021 r.  –  28.02.2021 r.
 f) termin rozliczenia semestru  28.02.2021 r.

 

2) semestr letni, w tym:

 a) zajęcia                                                              1.03.2021 r. (tydzień nieparzysty)   

27.06.2021 r.

 b) wakacje wiosenne 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.
 c) sesja egzaminacyjna letnia 28.06.2021 r. – 11.07.2021 r.
 d) wakacje letnie wraz z praktykami zawodowymi 12.07.2021 r. – 5.09.2021 r.
 e) sesja egzaminacyjna letnia – poprawkowa 6.09.2021 r. – 19.09.2021 r.
 f) przerwa międzysemestralna 20.09.2021 r. – 30.09.2021 r. 
 g) termin rozliczenia semestru (roku) 30.09.2021 r.

 

3.     Dni świąteczne wolne od zajęć:

1)  w semestrze zimowym – 1 i 11 listopada 2020 r., 6 stycznia 2021 r.,

2) w semestrze letnim – 1, 3 i 23 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.

 

4.     Dodatkowe dni wolne od zajęć:

1)  w semestrze zimowym:

2 października 2020 r. – uroczysta inauguracja roku akademickiego, 
 

2) w semestrze letnim:

a)     2 maja 2021 r. – Dzień Rektorski,

b)    4 maja 2021 r. – Dzień Rektorski,

c)     12 maja 2021 r. – Dzień Sportu,

d)    14 maja 2021 r. – Igry Studenckie,

e)     4 czerwca 2021 r. – Dzień Rektorski.

 

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia w  roku akademickim 2020/ 2021

 

Semestr zimowy

Zjazd 1

Piątek

23.10.2020

Sobota

24.10.2020

Niedziela

25.10.2020

 

Zjazd 2

 

Piątek

6.11.2020

Sobota

7.11.2020

Niedziela

      8.11.2020

Zjazd 3

 

Piątek

20.11.2020

Sobota

21.11.2020

Niedziela

22.11.2020

Zjazd 4

Piątek

      27.11.2020

Sobota

      28.11.2020

Niedziela

      29.11.2020

 

Zjazd 5

 

Piątek

4.12.2020

Sobota

5.12.2020

Niedziela

6.12.2020

Zjazd 6

Piątek

11.12.2020

Sobota

12.12.2020

Niedziela

13.12.2020

Zjazd 7

Piątek

18.12.2020

Sobota

19.12.2020

Niedziela

20.12.2020

 

Zjazd 8

Piątek

8.01.2021

Sobota

9.01.2021

Niedziela

    10.01.2021

Zjazd 9

Piątek

15.01.2021

Sobota

16.01.2021

Niedziela

      17.01.2021

 

Semestr letni

Zjazd 1

Piątek

      12.03.2021

Sobota

      13.03.2021

Niedziela

      14.03.2021

Zjazd 2

 

Piątek

19.03.2021

Sobota

20.03.2021

Niedziela

21.03.2021

Zjazd 3

 

Piątek

  9.04.2021

Sobota

10.04.2021

Niedziela

11.04.2021

Zjazd 4

Piątek

16.04.2021

Sobota

17.04.2021

Niedziela

18.04.2021

 

Zjazd 5

 

Piątek

23.04.2021

Sobota

24.04.2021

Niedziela

25.04.2021

Zjazd 6

Piątek

7.05.2021

Sobota

8.05.2021

Niedziela

9.05.2021

 

Zjazd 7

 

Piątek

14.05.2021

Sobota

15.05.2021

Niedziela

16.05.2021

Zjazd 8

Piątek

11.06.2021

Sobota

12.06.2021

Niedziela

13.06.2021

Zjazd 9

Piątek

18.06.2021

Sobota

      19.06.2021

Niedziela

      20.06.2021

 

 

Konto w Module Studenta SOTS

Przyjęci na studia powinni zapoznać się z procedurą opisaną na stronie https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS/Strony/Przyjeci.aspx 

Wnioski o przyznanie miejsca w akademiku składa się w BOS.
DS Babilon w Katowicach (ul. Krasińskiego 25a):
– nr rachunku bankowego 08 1050 1214 1000 0007 0000 8030
– nr tel. 32 603 4380.

Faktury

Faktury związane z opłatami za studia są wystawiane w ciągu 7 dni od otrzymania przez uczelnię opłaty (zgodnie z rozporządzeniem), jeżeli student zgłosił w tym terminie życzenie wystawienia faktury. Uprzejmie prosimy o dostarczanie niezbędnych dokumentów zaraz po wniesieniu opłaty, żeby mógł być dochowany ww. termin.

W przypadku faktury wystawianej na studenta, gdy student sam opłaca studia, wystarczy do prośby o wystawienie faktury dołączyć potwierdzenie zapłaty.

W przypadku finansowania studiów przez firmę, gdy opłatę wniosła firma, należy dostarczyć:

  • umowę o finansowanie kosztów kształcenia, zawartą między pracodawcą i studentem
  • pismo, w którym firma zwraca się do Politechniki Śląskiej o wystawienie faktury i podaje wszystkie dane do tego potrzebne
  • potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłaty za studia wnosi się na indywidualne konto studenta (numer i druk przelewu dostępne w Systemie Obsługi Toku Studiów). Konto to ma inny numer niż konto z rekrutacji.

 

Zastrzeganie utraconych dokumentów poświadczających tożsamość

Na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl napisano, co należy zrobić w przypadku utraty dokumentu tożsamości. Oczywiste jest zgłoszenie wystawcy dokumentu, ale wg ww. strony ważniejsze jest szybkie zastrzeżenie w banku, nawet gdy nie jest się klientem żadnego banku.

Dokumenty przydatne studentom

Centrum Obsługi Studiów (poprzednia nazwa Dział Spraw Studenckich i Kształcenia) na swojej stronie www.polsl.pl/Jednostki/RD1-COS zamieszcza dokumenty użyteczne dla studentów i dba, żeby były aktualne. Stamtąd należy pobierać aktualne regulaminy i formularze wspólne dla całej uczelni. Zbiór dokumentów dołączonych do strony wydziałowej jest stopniowo ograniczany do dokumentów specyficznych dla wydziału.

Zestawienie_przedmiotow_obowiazujacych_i_zrealizowanych.pdfZestawienie_przedmiotow_obowiazujacych_i_zrealizowanych.pdf507 KB
Zestawienie_przedmiotow_obowiazujacych_i_zrealizowanych.xlsZestawienie_przedmiotow_obowiazujacych_i_zrealizowanych.xls38 KB
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Ogłoszenia BOS