Dziekanat (RT0)
ul. Krasińskiego 8, pok. 131, 132
40-019 Katowice
tel./faks 32 603 4041 (kierownik dziekanatu)

 

Kierownik dziekanatu: mgr inż. Katarzyna Bartoszewska

 

Dziekanat jest otwarty dla studentów w niżej podanych terminach (poza okresem wakacji).

 

Studia stacjonarne I i II stopnia

lic. Anna Krupa – tel. 32 603 4360

poniedziałek 9.30–13.00

wtorek 9.30–13.00
 
czwartek 13.00–16.00
 
piątek 9.30–13.00
 

Studia niestacjonarne i dyplomy ukończenia studiów

mgr inż. Dorota Kobielska-Karwańska – tel. 32 603 4352

wtorek 9.30–13.00
 
czwartek 13.00–16.00
 
piątek 15.00–16.30
 
sobota zjazdowa 9.00–12.30
 

W środy dziekanat jest nieczynny dla studentów.

W poniedziałki dziekanat obsługuje tylko studia stacjonarne.

 

Prodziekan ds. studenckich dr inż. Kazimierz Witaszek

przyjmuje studentów w czwartki od 14.30 do 15.30.

 

Podania do prodziekana ds. studenckichPocząwszy od 1 października 2016 roku studenci Wydziału Transportu są zobowiązani do przestrzegania procedury Rozpatrywanie podań i odwołań do dziekana. Każde podanie/odwołanie kierowane do prodziekana ds. studenckich powinno być składane w dziekanacie Wydziału Transportu wraz z indeksem. Podanie/odwołanie powinno być przedstawione zgodnie z obowiązującymi wzorami:

a) ramowy wzór podania do Dziekana Z1-P-Rt-4

b) wzór podania dot. warunkowego wpisania na semestr Z2-P-Rt-4,

c) wzór podania dot. udzielenia urlopu dziekańskiego Z3-P-Rt-4,

d) wzór podania dot. przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej Z4-P-Rt-4.

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dziekanat