System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadza System Zapewnienia Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. Uczelniany System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, natomiast systemy zapewnienia jakości kształcenia obowiązujące w jednostkach, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

Uczelniany System zawiera ogólne zasady oraz najważniejsze uwarunkowania i wytyczne kreowania jakości kształcenia, które sprowadzić można do odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić w jednostkach  w zakresie zapewnienia jakości kształcenia?

Rzeczywiste zapewnienie jakości kształcenia realizowane jest w jednostkach podstawowych i międzywydziałowych i dlatego System zawiera odpowiedzi na pytanie: co i jak jest wykonywane w ramach tego systemu? Działania i przedsięwzięcia w tym zakresie mają być odpowiednio zaplanowane, a ich realizacja nadzorowana.

System w założeniu ma być prosty, przejrzysty i skuteczny, docelowo odnoszący się do wszystkich form i typów studiów, tak aby nie generował zbędnych dokumentów i nie przysparzał kadrze nauczającej zbyt dużej ilości dodatkowych obowiązków.

System ma być realny, aktywny i ciągle doskonalony. Powinien uwzględniać specyfikę jednostki oraz zrównoważenie trzech aspektów:

 • celów,
 • możliwości merytoryczno-organizacyjnych,
 • kosztów.

System metodycznie zawiera zarówno wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i – w racjonalnym zakresie – elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny z ogólnymi założeniami edukacji wyższej w Polsce i typowymi w krajach UE, a także zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

Wydziałowy system swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników Wydziału Transportu oraz studentów. Za kształt systemu odpowiada dziekan Wydziału oraz powołany przez niego pełnomocnik wspomagany przez komisję wydziałową.

W kadencji 2016-2020 funkcję pełnomocnika pełni dr inż. Robert Wieszała.

Skład wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

przewodniczący:

  dr inż. Robert Wieszała (RT1)

członkowie:

  dr inż. Jan Warczek (RT2)
  dr inż. Damian Gąska (RT3)
  dr inż. Tomasz Balcerzak (RT4)
  dr inż. Marcin Staniek (RT5)
  mgr inż. Katarzyna Bartoszewska (dziekanat).

Na rok akademicki 2016/2017 do prac w Komisji zostali wyznaczeni:

  mgr inż. Andrzej Kubik – przedstawiciel doktorantów
  Karol Łyczak – przedstawiciel studentów.

   

Audytorzy wewnętrznego SZJK:

•  dr inż. Robert Wieszała
•  dr inż. Jan Warczek
•  dr inż. Damian Gąska
•  dr inż. Tomasz Balcerzak
•  dr inż. Marcin Staniek.

 

1st Procedura projekt inżynierski.pdf1st Procedura projekt inżynierski.pdf372 KB
1st Z1 - Wytyczne_do_opracowania_projektu_inzynierskiego.doc1st Z1 - Wytyczne do opracowania projektu inżynierskiego.doc141 KB
1st Z2 - Karta konsultacji projektu inżynierskiego.docx1st Z2 - Karta konsultacji projektu inżynierskiego.docx33 KB
1st Z3 -Strona_tytulowa_projektu_inzynierskiego.doc1st Z3 - Strona tytułowa projektu inżynierskiego.doc74 KB
1st Z3 -Strona_tytulowa_projektu_inzynierskiego.pdf1st Z3 - Strona tytułowa projektu inżynierskiego.pdf118 KB
1st Z4 - Oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego.docx1st Z4 - Oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego.docx28 KB
1st Z4 - Oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego.pdf1st Z4 - Oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego.pdf145 KB
1st Z5 - Lista kontrolna dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego.doc1st Z5 - Lista kontrolna dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego.doc44 KB
1st Z6 - Druk recenzji projektu inżynierskiego.docx1st Z6 - Druk recenzji projektu inżynierskiego.docx28 KB
1st Z7 - Lista projektów inżynierskich.doc1st Z7 - Lista projektów inżynierskich.doc43 KB
1st Z8 - Egzamin dyplomowy inżynierski.doc1st Z8 - Egzamin dyplomowy inżynierski.doc46 KB
1st Z9 - Ankieta kierunku transport studia I stopnia.doc1st Z9 - Ankieta kierunku transport studia I stopnia.doc40 KB
2st Procedura dyplomowania studia II stopnia.pdf2st Procedura dyplomowania studia II stopnia.pdf371 KB
2st Z1 - Wytyczne pisania pracy magisterskiej.doc2st Z1 - Wytyczne pisania pracy magisterskiej.doc139 KB
2st Z2 - Karta konsultacji pracy magisterskiej.docx2st Z2 - Karta konsultacji pracy magisterskiej.docx29 KB
2st Z3 - Streszczenie pracy magisterskiej.docx2st Z3 - Streszczenie pracy magisterskiej.docx19 KB
2st Z3 - Streszczenie pracy magisterskiej.pdf2st Z3 - Streszczenie pracy magisterskiej.pdf163 KB
2st Z4 - Strona tytułowa pracy magisterskiej.doc2st Z4 - Strona tytułowa pracy magisterskiej.doc74 KB
2st Z4 - Strona tytułowa pracy magisterskiej.pdf2st Z4 - Strona tytułowa pracy magisterskiej.pdf115 KB
2st Z6 - Oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.docx2st Z6 - Oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.docx28 KB
2st Z6 - Oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.pdf2st Z6 - Oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.pdf145 KB
2st Z7 - Lista kontrolna dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu magisterskiego.doc2st Z7 - Lista kontrolna dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu magisterskiego.doc44 KB
2st Z8 - Egzamin dyplomowy magisterski.doc2st Z8 - Egzamin dyplomowy magisterski.doc51 KB
2st Z9 - Ankieta kierunku transport studia II stopnia.doc2st Z9 - Ankieta kierunku transport studia II stopnia.doc40 KB
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Zapewnienia Jakości Kształcenia