System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadza System Zapewnienia Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. Uczelniany System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, natomiast systemy zapewnienia jakości kształcenia obowiązujące w jednostkach, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

Uczelniany System zawiera ogólne zasady oraz najważniejsze uwarunkowania i wytyczne kreowania jakości kształcenia, które sprowadzić można do odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić w jednostkach  w zakresie zapewnienia jakości kształcenia?

Rzeczywiste zapewnienie jakości kształcenia realizowane jest w jednostkach podstawowych i międzywydziałowych i dlatego System zawiera odpowiedzi na pytanie: co i jak jest wykonywane w ramach tego systemu? Działania i przedsięwzięcia w tym zakresie mają być odpowiednio zaplanowane, a ich realizacja nadzorowana.

System w założeniu ma być prosty, przejrzysty i skuteczny, docelowo odnoszący się do wszystkich form i typów studiów, tak aby nie generował zbędnych dokumentów i nie przysparzał kadrze nauczającej zbyt dużej ilości dodatkowych obowiązków.

System ma być realny, aktywny i ciągle doskonalony. Powinien uwzględniać specyfikę jednostki oraz zrównoważenie trzech aspektów:

 • celów,
 • możliwości merytoryczno-organizacyjnych,
 • kosztów.

System metodycznie zawiera zarówno wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i – w racjonalnym zakresie – elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny z ogólnymi założeniami edukacji wyższej w Polsce i typowymi w krajach UE, a także zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

Wydziałowy system swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników Wydziału Transportu oraz studentów. Za kształt systemu odpowiada dziekan Wydziału oraz powołany przez niego pełnomocnik wspomagany przez komisję wydziałową.

W kadencji 2016-2020 funkcję pełnomocnika pełni dr inż. Robert Wieszała.

Skład wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

przewodniczący:

  dr inż. Robert Wieszała (RT1)

członkowie:

  dr inż. Jan Warczek (RT2)
  dr inż. Damian Gąska (RT3)
  dr inż. Tomasz Balcerzak (RT4)
  dr inż. Marcin Staniek (RT5)

  dr inż. Krzysztof Bizoń (RT6)
  mgr inż. Katarzyna Bartoszewska (dziekanat).

Na rok akademicki 2018/2019 do prac w Komisji zostali wyznaczeni:

  mgr inż. Andrzej Kubik – przedstawiciel doktorantów
  Adrian Lepa – przedstawiciel studentów.

   

Audytorzy wewnętrznego SZJK:

•  dr hab. inż. Magdalena Jabłońska
•  dr inż. Robert Wieszała
•  dr inż. Jan Warczek
•  dr inż. Damian Gąska
•  dr inż. Tomasz Balcerzak
•  dr inż. Marcin Staniek.

 

1st Procedura projekt inżynierski.pdf1st Procedura projekt inżynierski.pdf372 KB
1st Z1 - Wytyczne_do_opracowania_projektu_inzynierskiego.doc1st Z1 - Wytyczne do opracowania projektu inżynierskiego.doc141 KB
1st Z2 - Karta konsultacji projektu inżynierskiego.docx1st Z2 - Karta konsultacji projektu inżynierskiego.docx33 KB
1st Z3 -Strona_tytulowa_projektu_inzynierskiego.doc1st Z3 - Strona tytułowa projektu inżynierskiego.doc74 KB
1st Z3 -Strona_tytulowa_projektu_inzynierskiego.pdf1st Z3 - Strona tytułowa projektu inżynierskiego.pdf118 KB
1st Z4 - Oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego.docx1st Z4 - Oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego.docx28 KB
1st Z4 - Oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego.pdf1st Z4 - Oświadczenie o udostępnieniu projektu inżynierskiego.pdf145 KB
1st Z5 - Lista kontrolna dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego.doc1st Z5 - Lista kontrolna dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego.doc44 KB
1st Z6 - Druk recenzji projektu inżynierskiego.docx1st Z6 - Druk recenzji projektu inżynierskiego.docx28 KB
1st Z7 - Lista projektów inżynierskich.doc1st Z7 - Lista projektów inżynierskich.doc43 KB
1st Z8 - Egzamin dyplomowy inżynierski.doc1st Z8 - Egzamin dyplomowy inżynierski.doc46 KB
1st Z9 - Ankieta kierunku transport studia I stopnia.doc1st Z9 - Ankieta kierunku transport studia I stopnia.doc40 KB
2st Procedura dyplomowania studia II stopnia.pdf2st Procedura dyplomowania studia II stopnia.pdf371 KB
2st Z1 - Wytyczne pisania pracy magisterskiej.doc2st Z1 - Wytyczne pisania pracy magisterskiej.doc139 KB
2st Z2 - Karta konsultacji pracy magisterskiej.docx2st Z2 - Karta konsultacji pracy magisterskiej.docx29 KB
2st Z3 - Streszczenie pracy magisterskiej.docx2st Z3 - Streszczenie pracy magisterskiej.docx19 KB
2st Z3 - Streszczenie pracy magisterskiej.pdf2st Z3 - Streszczenie pracy magisterskiej.pdf163 KB
2st Z4 - Strona tytułowa pracy magisterskiej.doc2st Z4 - Strona tytułowa pracy magisterskiej.doc74 KB
2st Z4 - Strona tytułowa pracy magisterskiej.pdf2st Z4 - Strona tytułowa pracy magisterskiej.pdf115 KB
2st Z6 - Oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.docx2st Z6 - Oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.docx28 KB
2st Z6 - Oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.pdf2st Z6 - Oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej.pdf145 KB
2st Z7 - Lista kontrolna dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu magisterskiego.doc2st Z7 - Lista kontrolna dokumentów niezbędnych do przystąpienia do egzaminu magisterskiego.doc44 KB
2st Z8 - Egzamin dyplomowy magisterski.doc2st Z8 - Egzamin dyplomowy magisterski.doc51 KB
2st Z9 - Ankieta kierunku transport studia II stopnia.doc2st Z9 - Ankieta kierunku transport studia II stopnia.doc40 KB
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Zapewnienia Jakości Kształcenia