System Zapewnienia Jakości Kształcenia

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadza System Zapewnienia Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. Uczelniany System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, natomiast systemy zapewnienia jakości kształcenia obowiązujące w jednostkach, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

Uczelniany System zawiera ogólne zasady oraz najważniejsze uwarunkowania i wytyczne kreowania jakości kształcenia, które sprowadzić można do odpowiedzi na pytanie: co należy zrobić w jednostkach  w zakresie zapewnienia jakości kształcenia?

Rzeczywiste zapewnienie jakości kształcenia realizowane jest w jednostkach podstawowych i międzywydziałowych i dlatego System zawiera odpowiedzi na pytanie: co i jak jest wykonywane w ramach tego systemu? Działania i przedsięwzięcia w tym zakresie mają być odpowiednio zaplanowane, a ich realizacja nadzorowana.

System w założeniu ma być prosty, przejrzysty i skuteczny, docelowo odnoszący się do wszystkich form i typów studiów, tak aby nie generował zbędnych dokumentów i nie przysparzał kadrze nauczającej zbyt dużej ilości dodatkowych obowiązków.

System ma być realny, aktywny i ciągle doskonalony. Powinien uwzględniać specyfikę jednostki oraz zrównoważenie trzech aspektów:

 • celów,
 • możliwości merytoryczno-organizacyjnych,
 • kosztów.

System metodycznie zawiera zarówno wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i – w racjonalnym zakresie – elementy wymagań norm ISO serii 9000. System jest zgodny z ogólnymi założeniami edukacji wyższej w Polsce i typowymi w krajach UE, a także zgodny ze standardami określonymi w Deklaracji Bolońskiej oraz w dokumencie dotyczącym jakości kształcenia przyjętym w Bergen w 2005 roku.

Wydziałowy system swoim zakresem obejmuje wszystkich pracowników Wydziału Transportu oraz studentów. Za kształt systemu odpowiada dziekan Wydziału oraz powołany przez niego pełnomocnik wspomagany przez komisję wydziałową.

W kadencji 2016-2020 funkcję pełnomocnika pełni dr inż. Robert Wieszała.

Skład wydziałowej Komisji ds. Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

przewodniczący:

  dr inż. Robert Wieszała (RT1)

członkowie:

  dr inż. Jan Warczek (RT2)
  dr inż. Damian Gąska (RT3)
  dr inż. Tomasz Balcerzak (RT4)
  dr inż. Marcin Staniek (RT5)
  mgr inż. Katarzyna Bartoszewska (dziekanat).

Na rok akademicki 2016/2017 do prac w Komisji zostali wyznaczeni:

  mgr inż. Andrzej Kubik – przedstawiciel doktorantów
  Karol Łyczak – przedstawiciel studentów.

   

Audytorzy wewnętrznego SZJK:

•  dr inż. Robert Wieszała
•  dr inż. Jan Warczek
•  dr inż. Damian Gąska
•  dr inż. Tomasz Balcerzak
•  dr inż. Marcin Staniek.

 

Folder: DyplomowanieDyplomowanie
Folder: KsztalcenieKsztalcenie
Folder: PraktykiPraktyki
Cele_SZJK.pdfCele wydziałowego SZJK28 KB
Podstawa_wprowadzenia_systemu.pdfPodstawa wprowadzenia SZJK34 KB
P-Rt-5_Procedura_wyboru_specjalnosci.pdfP-R4-5 - Procedura wyboru specjalności dla studiów I stopnia87 KB
P-Rt-4-procedura.pdfP-RT-4 - Procedura rozpatrywania podań i odwołań do dziekana300 KB
P-Rt-4 Procedura rozpatrywanie podań i odwołań do dziekana.docP-Rt-4 Procedura rozpatrywanie podań i odwołań do dziekana.doc125 KB
audytorzy.pdfWydziałowi audytorzy SZJK30 KB
Z1-P-Rt-4 Ramowy wzór podania do dziekana.docZ1-P-Rt-4 Ramowy wzór podania do dziekana.doc34 KB
Z1-P-RT-5_harmonogram_wyboru_specjalnosci_studia_I_stopnia.docZ1-P-Rt-5 - Harmonogram wyboru specjalności dla studiów I stopnia28 KB
Z2-P-Rt-4 Wzór podania - Wpis warunkowy.docZ2-P-Rt-4 Wzór podania - Wpis warunkowy.doc43 KB
Z2-P-RT-5_Deklaracja_wyboru_specjalnosci_studia_I_stopnia.docZ2-P-Rt-5 - Deklaracja wyboru specjalności dla studiów I stopnia73 KB
Z3-P-Rt-4 - Wzór podania - Urlop dziekański.docZ3-P-Rt-4 - Wzór podania - Urlop dziekański.doc42 KB
Z4-P-PRt-4 - Wzór podania-przesuniecie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej.docZ4-P-PRt-4 - Wzór podania-przesuniecie terminu złożenia pracy dyplomowej magisterskiej.doc37 KB
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
System Zapewnienia Jakości Kształcenia