6 sierpnia 2019
Punktowane czasopisma naukowe

W opublikowanym 31.07.2019 r. przez MNiSW wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów znajdują się czasopisma redagowane na Wydziale Transportu: Transport Problems (pozycja 19729, 70 punktów) oraz Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (pozycja 18265, 20 punktów). Gratulujemy redaktorom obu czasopism: profesorowi Aleksandrowi Sładkowskiemu i profesorowi Piotrowi Czechowi oraz osobom zaangażowanym w publikację naszych czasopism. Artykuły z tych periodyków są dostępne na stronach WWW, do których kierują odnośniki z lewego menu strony wydziałowej.
 
 
 
 
 
 

Komunikat zawiera załącznikiczasopisma.jpg, tabela.png

Wiadomość utworzona: 6 sierpnia 2019 14:31, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej