4 marca 2019
Wyjazdy zagraniczne z Erasmus+

Rozpoczyna się nabór studentów Wydziału Transportu na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

Na naszym wydziale ubiegać się o wyjazd mogą studenci mający średnią ocenę z dotychczasowego przebiegu studiów? powyżej 3,8. Mogą oni do 15 marca złożyć podanie do wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ prof. Aleksandra Sładkowskiego (pok. 017). Podanie ma zawierać: imię, nazwisko, liczbę semestrów ukończonych do chwili rekrutacji, stopień studiów; planowany okres wyjazdu (sem. zimowy / sem. letni / rok), dane kontaktowe (e-mail i telefon) i nazwy preferowanych najwyżej 3 uczelni zagranicznych, z którymi Politechnika Śląska podpisała umowy bilateralne. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o wyjazd na uczelnie, z którymi umowa została podpisana z inicjatywy Wydziału Transportu. Spis takich uczelni jest zamieszczony na stronie www.polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/oWydziale.aspx.
W wyborze zagranicznej uczelni warto się kierować kierunkami studiów tam prowadzonych i przedmiotami wykładanymi w odpowiednich semestrach oraz kosztami utrzymania w danym kraju w relacji do wysokości stypendium.

 
Wyjazdy na studia (SMS)

Grupa 1 (miesięczna stawka stypendium 500 €):
Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania (w związku z brexitem warunkiem jest zachowanie przez Wielką Brytanię statusu uczestnika Erasmus+).

Grupa 2 (miesięczna stawka stypendium 450 €):
Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy.

Grupa 3 (miesięczna stawka stypendium 400 €):
Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
 

Wyjazdy na praktykę (SMP)

Miesięczna stawka stypendium dla wyjazdów SMP to miesięczna stawka stypendium dla wyjazdu SMS powiększona o dodatek w wysokości 100 € z tytułu wyjazdu na praktykę (w związku z wyższymi kosztami utrzymania poza kampusem uczelnianym i systemem zniżek studenckich).
 
Z pytaniami studenci mogą się zwracać do wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ prof. Aleksandra Sładkowskiego (mejlowo – z powodu jego wyjazdu służbowego) oraz do prodziekana ds. studenckich dr. inż. Kazimierza Witaszka.
 

 

Komunikat zawiera załącznikie.png

Wiadomość utworzona: 4 marca 2019 11:33, autor: Andrzej Trzaska
Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2019 11:38, wykonana przez: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej