15 kwietnia 2019
Międzynarodowa Konferencja „E-Mobility Days”

W dniach 4–5 kwietnia 2019 roku w mieście Ostravice w Czechach odbyła się Międzynarodowa Konferencja „E-Mobility Days”. Została zorganizowana w ramach polsko-czeskiego projektu pt. „Elektromobilność na czesko-polskim pograniczu”, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Czechy – Polska za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów 2014–2020 w Euroregionie Silesia. Koordynatorem projektu jest VŠB-TUO Ostrava – Centrum ENET, a polskim partnerem jest Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, gdzie kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Dorota Burchart-Korol, prof. PŚ.
 
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora Centrum ENET prof. Stanislava Mišáka dotyczącym znaczenia pojazdów elektrycznych w Czechach oraz prezentacją dziekana WT prof. Piotra Folęgi na temat działalności dydaktycznej i badawczej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej w zakresie elektromobilności. Następnie były wygłaszane referaty dotyczące rozwoju elektromobilności na czesko-polskim pograniczu oraz warunków wykorzystania pojazdów elektrycznych w Czechach i w Polsce.
 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów, instytucji naukowo-badawczych i firm, w tym m.in. z Urzędu Miasta Katowice, Tyskich Linii Trolejbusowych oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach i w Tychach. Referaty przedstawili również pracownicy naukowi z Centrum ENET Wyższej Szkoły Bańskiej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie oraz Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej z Katowic. Na czas konferencji firma Italcom udostępniła miejski pojazd elektryczny.
 
Myślą przewodnią konferencji było rozszerzenie współpracy między jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami, firmami i społecznością na polsko-czeskim pograniczu. Przedmiotem dyskusji były również rozwój e-mobilności, ekologicznych środków transportu i poszukiwanie źródeł finansowania kolejnych projektów.
 
 
 
 
 
 

Komunikat zawiera załącznikifot.jpg, m.jpg, p.jpg

Wiadomość utworzona: 15 kwietnia 2019 11:59, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej