21 stycznia 2020
Przyznanie tytułu profesora honorowego prof. Aleksandrowi Sładkowskiemu

Zgodnie z statutem Dnieprowskiego Narodowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego (DIIT) tytuł Profesora Honorowego uniwersytetu jest przyznawany kadrze naukowo-pedagogicznej oraz naukowej innych uniwersytetów, która wniosła znaczący wkład w rozwój edukacji i nauki zgodnie z profilem uniwersytetu. Wyniki wspólnych badań pracowników Dniprowskiego Narodowego Uniwersytetu Transportu Kolejowego i prof. Aleksandra Sładkowskiego stały się podstawą do rozważenia jego kandydatury do tego tytułu. W październiku 2019 r. Rada Naukowa DIIT wyraziła jednomyślną opinię na temat zasadności nadania ww. tytułu prof. Aleksandrowi Sładkowskiemu.
 
 
dyplom 
Dyplom nadania tytułu Profesora Honorowego DIIT

W styczniu 2020 r. pierwszy prorektor DIIT prof. B.E. Bodnar wręczył prof. A. Sładkowskiemu dyplom i pamiątkową gwiazdę.
 
 
wręczenie 
Pierwszy prorektor DIIT prof. B.E. Bodnar wręcza prof. A. Sładkowskiemu dyplom Honorowego Profesora DIIT oraz pamiątkową gwiazdę
 

Komunikat zawiera załącznikidyplom.jpg, wreczenie.jpg

Wiadomość utworzona: 21 stycznia 2020 08:32, autor: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej