6 listopada 2019
Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

25.10.2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie podsumowujące doświadczenia z realizacji projektów innowacyjnych w ramach PO WER (Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój”).
 
 
 
 
 
W spotkaniu udział wzięli:
 • przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, m.in. dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Piotr Krasuski oraz zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Dominika Tadla
 • przedstawiciele Komisji Europejskiej, m.in. Judith Rozsa, kierownik działu w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego 
 • beneficjenci pięciu innowacyjnych projektów wybranych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 
Do udziału w spotkaniu i prezentacji osiągnięć zaproszeni zostali przedstawiciele realizowanego na naszej uczelni projektu pt. „Politechnika Śląska jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego”: dr hab. inż. Grzegorz Wojnar – kierownik projektu i dr hab. inż. Grzegorz Kubica – koordynator kierunku transport.
 
Projekt obejmuje:

1. Przygotowanie programów kształcenia we współpracy z przedstawicielami siedmiu przedsiębiorstw dla pięciu kierunków:
 • automatyka i robotyka
  (Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
  Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • elektrotechnika
  (Wydział Elektryczny)
 • transport
  (Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej)
 • mechanika i budowa maszyn
  (Wydział Mechaniczny Technologiczny)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
  (Wydział Organizacji i Zarządzania).
2. Roczne testowanie kształcenia na pięciu ww. wydziałach Politechniki Śląskiej.

3. Wypracowanie rekomendacji dla Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących wprowadzenia w Polsce piątego poziomu kształcenia wg Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 
 
Prezentacja tego projektu (w agendzie spotkania „Piąty poziom kształcenia – Moto Power”) spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 

 
 
 
 
 
 

Komunikat zawiera załącznikifot.jpg, fundusze.jpg

Wiadomość utworzona: 5 listopada 2019 13:25, autor: Andrzej Trzaska
Ostatnia modyfikacja: 6 listopada 2019 13:30, wykonana przez: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej