1 października 2019
Zaproszenie na konferencję

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować o organizowanej przez wydziały transportu Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej konferencji naukowo-technicznej pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w technikach, technologiach i polityce transportowej”, na którą chcielibyśmy serdecznie zaprosić.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 27–29 listopada 2019 roku w Katowicach/Szczyrku. Konferencja jest corocznym wydarzeniem organizowanym we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, Instytutem Lotnictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym SA, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym, Linetech SA, LS TECHNICS.
 
Sesje konferencji prowadzone są w tematyce:
1. Zarządzenie bezpieczeństwem w transporcie
2. Zarządzanie ryzykiem w transporcie
3. Sytuacje kryzysowe w transporcie
4. Budowa, eksploatacja i diagnostyka środków transportu
5. Polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa w transporcie
6. Dydaktyka i edukacja dla transportu
7. Bezzałogowe statki powietrzne.
 
Zaszczytem i przyjemnością dla nas będzie Państwa udział w organizowanej po raz trzeci konferencji. Tradycyjnie jest to spotkanie ekspertów nauki, instytutów naukowo-badawczych, a także przedstawicieli praktyki przemysłowej. Podczas konferencji będzie można omówić informacje o najnowszych trendach w dziedzinie rozwoju transportu oraz kierunkach zmian w budowie środków transportu.

Wszystkie zakwalifikowane referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w jednym z czasopism: Transport Problems (70 pkt MNiSW, baza danych Scopus), Archives of Transport (70 pkt MNiSW, baza danych Scopus), Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (20 pkt MNiSW, baza danych Web of Science), Journal of KONBiN (20 pkt MNiSW, baza danych Scopus).
 
Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz kartę zgłoszeniowa znajdą Państwo na stronie:
 
 
Czekamy na Państwa udział.
 
 
 
 

Komunikat zawiera załącznikikomunikat.jpg, Komunikat_3.pdf, logo.jpg

Wiadomość utworzona: 1 października 2019 12:43, autor: Andrzej Trzaska
Ostatnia modyfikacja: 1 października 2019 14:57, wykonana przez: Andrzej Trzaska
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej