Regulamin i wnioski do pobrania dostępne są na stronie :  https://www.polsl.pl/Jednostki/RD1-DSSK/Strony/pomoc_materialna_ogolne.aspx

  

 

Terminy składania wniosków:

  • Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym roku akademickim.
  • Stypendium rektora: do dnia 20 października w semestrze zimowym i do dnia 5 marca w semestrze letnim.
  • Zapomoga: niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego przejściową trudną sytuację życiową. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

 

 

 .

 

 

 


 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stypendia