ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYCZNYM
I METODY INFORMATYCZNE W ELEKTROTECHNICE

1. CELE I ZADANIA STUDIÓW

Studia podyplomowe mają na celu rozszerzenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu analizy, strategii i planowania biznesu w sektorze energetycznym, a także nabycie niezbędnych umiejętności wykorzystania tej wiedzy do podejmowania decyzji strategicznych i kierowania rozwojem firmy. Zadania te obejmują przede wszystkim diagnozowanie sytuacji ekonomiczno - finansowej i pozycjonowanie rynkowe przedsiębiorstwa, kształtowanie przewagi konkurencyjnej, identyfikację i wybór strategii rozwoju. Menadżer we współczesnym przedsiębiorstwie działającym w branży elektroenergetycznej powinien być nie tylko specjalistą z dziedziny zarządzania. Powinien również znać specyfikę tej branży oraz dysponować wiedzą dotyczącą związanych z nią zagadnień technicznych. Program studiów pozwala na poznanie najważniejszych, wykorzystywanych w elektrotechnice technik informatycznych, a duża ilość ćwiczeń laboratoryjnych pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie ich stosowania. Prezentowane programy modelowania matematycznego (Scilab-Xcos oraz Mathcad) umożliwiają wykonywanie obliczeń koniecznych w trakcie projektowania, optymalizacji oraz symulacji urządzeń i systemów elektrycznych. Ważnym narzędziem pracy inżyniera elektryka jest program do symulacji i analizy obwodów elektrycznych i elektronicznych. Takim programem jest CASPOC. Przedsiębiorstwo branży elektrycznej szeroko wykorzystuje dokumentację w postaci rysunków technicznych. Metody informatyczne w inżynierii elektrycznej to również cyfrowe systemy pomiarów i sterowania. Podstawową wiedzę z tego zakresu można zdobyć na przedmiocie „Procesory sygnałowe”.

 2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia organizowane będą jako dwusemestralne od października 2011 do września 2012 i obejmują łącznie 212 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia wykładowe i praktyczne będą się odbywały co dwa tygodnie w piątki i w soboty. Część zajęć praktycznych będzie realizowana w formie wyjazdowej w zakładach produkcyjnych.
Koszt  4 500 PLN.

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W STUDIACH

  Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w studiach przez Radę Programową jest przedłożenie w sekretariacie studiów:

 ­    dyplomu ukończenia studiów wyższych
   
wypełnionego kwestionariusza osobowego, podania (do pobrania ze strony),
 
­    dowodu wniesienia opłaty za studia.

 4. PLAN STUDIÓW

Lp.

Przedmiot

W

S

L

1

Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym

8

8

-

2

Rynki energetyczne i strategia rozwoju energetyki w Polsce

8

0

-

3

Marketing przemysłowy

4

4

-

4

Nowoczesne metody zarządzania organizacjami

4

4

-

5

Zarządzanie projektami

8

8

-

6

Innowacyjna energetyka

8

0

-

7

Zarządzanie logistyką

4

6

-

8

Zarządzanie finansami i nowoczesne metody rachunku kosztów

4

4

-

9

Zarządzanie produkcją

4

6

-

10

Prawo energetyczne

6

0

-

11

Zarządzanie jakością i środowiskiem w energetyce

6

6

-

12

Modelowanie matematyczne w środowisku Scilab-Xcos

8

-

16

13

Analiza układów elektromaszynowych w środowisku Scilab-Xcos

0

-

12

14

Program Mathcad w inżynierskich obliczeniach elektrotechnicznych

0

-

12

15

Procesory sygnałowe

8

-

12

16

Symulacja obwodów elektrycznych i elektronicznych w programie CASPOC

0

-

12

17

Program AutoCad w grafice inżynierskiej

0

-

12

18

Seminarium dyplomowe

0

10

-

Razem

80

56

76

212

 Wiecej informacji w folderze oraz w Dziekanacie ds. studiów podyplomowych.

DUŻY FOLDER do pobrania.

tel (032) 277-73-17, (032) 277-74-05

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Zarzadzanie przedsiębiorstwem energetycznym i metody informatyczne w elektrotechnice