Bez tytułu 1
 
Zapraszamy do
publikowania w kwartalniku
 

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

 

  HISTORIA INSTYTUTU                                                      

Instytut Inżynierii Produkcji powstał w dniu 1 września 2009 roku w wyniku połączenia trzech jednostek Wydziału Organizacji i Zarządzania: 
               Katedry Podstaw Systemów Technicznych, 
               Katedry Zarządzania Jakością Procesów i Produktów 
               oraz Katedry Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem.

Stanowisko Dyrektora Instytutu objął prof. dr inż. Jan Kaźmierczak. Zastępcą Dyrektora ds. Nauki został prof. dr hab. inż. Teodor Winkler, natomiast ds. Dydaktyki - dr inż. Andrzej Loska.

Pierwotnie strukturę Instytutu tworzyły: 
               Zakład Inżynierii Systemów Technicznych (ROZ3-1) 
                kierowany przez prof. hab. inż. Jana Kaźmierczaka, 
               Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów (ROZ3-2) 
                kierowany przez dr. hab. inż. Witolda Białego, 
               Zakład Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem (ROZ3-3) 
                kierowany przez dr hab. Grażynę Płazę.

Z dniem 1 maja 2013 r. stanowisko Z-cy Dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji ds. Nauki objęła dr inż. Joanna Bartnicka.

W wyniku przekształceń organizacyjnych, w dniu 1 września 2013 r. zakład ROZ3-2 zmienił nazwę na Zakład Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem oraz równocześnie zlikwidowany został Zakład ROZ3-3.

 

  STRUKTURA INSTYTUTU                                                

W skład Instytutu wchodzą dwa zakłady:  
               Zakład Inżynierii Systemów Technicznych (ROZ3-1)
               Zakład Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem (ROZ3-2
)

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2013
Elżbieta Milewska

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Historia Instytutu