INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Opis specjalności    ||    Katalog ECTS 

  PLAN STUDIÓW                                                                 

  KIERUNEK                         ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 
 
SPECJALNOŚĆ                    ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI  
 
ROK AKAD. REKRUTACJI       2012/ 2013
 
POZIOM KSZTAŁCENIA        STUDIA I STOPNIA  
 
FORMA STUDIÓW                  STACJONARNE  

Kod karty przedmiotu umożliwia pobranie dokumentu w formacie PDF.
 

 

SEMESTR 1

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

00.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Wychowanie fizyczne

O

I

30

30

1

01.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Język obcy

O

I

30

 

 

30

2

02.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Matematyka

O

I

60

30

E

30

3

3

03.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Fizyka

O

I

60

30

30

3

3

04.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Informatyka

K

I

30

15

 

15

2

2

05.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Mikroekonomia

O

S

45

30

E

15

3

3

06.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Wprowadzenie do techniki

K

T

45

30

 

15

2

1

SEMESTR 2

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

00.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Wychowanie fizyczne

O

I

30

30

1

01.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Język obcy

O

I

30

 

 

 

30

 

 

 

2

02.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Matematyka

O

I

30

15

E

15

 

 

 

3

2

04.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Informatyka

K

I

30

15

E

15

2

3

07.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Psychologia

O

S

15

15

 

 

 

 

 

2

 

08.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Socjologia organizacji

O

S

30

30

2

 

09.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Statystyka

O

I

60

30

E

15

15

 

 

3

3

10.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Mechanika stosowana

K

T

60

15

30

15

2

3

11.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Makroekonomia

O

S

30

15

E

15

 

 

 

2

2

SEMESTR 3

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

01.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Język obcy

O

I

30

 

 

 

30

 

 

 

2

12.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Grafika inżynierska

K

T

60

30

 

 

30

 

 

3

3

13.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Materiałoznawstwo

K

T

75

30

15

30

3

3

14.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Podstawy metrologii

K

T

45

15

E

30

 

 

3

2

15.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Procesy i techniki produkcyjne

K

T

75

30

E

30

15

3

3

16.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Podstawy zarządzania

K

S

45

30

E

15

 

 

 

3

2

SEMESTR 4

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

01.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Język obcy

O

I

30

 

E

 

30

 

 

 

2

17.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Podstawy maszynoznawstwa

K

T

45

15

 

30

 

 

 

1

2

18.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

K

T

60

30

30

2

2

19.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Zarządzanie produkcją i usługami

K

T

60

30

E

30

 

 

 

3

3

20.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

K

T

45

15

15

15

2

3

21.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Eksploatacja systemów technicznych

K

T

60

30

E

 

30

 

 

3

2

22.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Prawo gospodarcze

O

S

30

30

2

 

23.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Zarządzanie przedsiębiorstwem

K

S

30

30

 

 

 

 

 

2

 

24.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Ochrona własności intelektualnej

K

S

15

15

 

 

 

 

 

1

 

SEMESTR 5

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

25.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Ergonomia i higiena przemysłowa

K

T

60

30

 

15

15

 

 

2

1

26.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Technologia informacyjna

K

I

30

15

 

15

 

 

1

1

27.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Podstawy projektowania inżynierskiego

K

T

45

15

E

30

1

2

28.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Etyka w biznesie

O

S

15

15

 

 

 

 

 

1

 

37.ROZ.ZiIP.S.1.1213.ZSP

Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska

J

T

60

30

15

15

2

2

38.ROZ.ZiIP.S.1.1213.ZSP

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie przemysłowym

J

T

90

30

E

15

15

 

30

3

3

39.ROZ.ZiIP.S.1.1213.ZSP

Maszyny i urządzenia technologiczne

J

T

60

30

15

15

2

2

40.ROZ.ZiIP.S.1.1213.ZSP

Zarządzanie bezpieczeństwem

J

T

60

30

E

30

 

 

 

2

2

SEMESTR 6

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

29.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Badania operacyjne

O

I

45

30

15

 

 

 

1

1

30.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Logistyka w przedsiębiorstwie

K

T

30

15

E

15

 

 

 

1

1

31.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Rachunkowość

K

S

30

15

E

15

1

1

32.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Podstawy finansów

K

S

30

15

 

15

 

 

 

1

1

33.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Marketing

O

S

30

15

E

15

1

1

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW01

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW02

Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe,
Oddziaływanie przemysłu na środowisko

F

T

30

30

2

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW03

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW04

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW13

Systemy antropotechniczne,
Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem,
Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorstw

F

T

30

30

2

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW05

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW06

Ontologiczne systemy zarządzania w inżynierii produkcji,
Wdrażanie innowacji w systemach technicznych

F

T

30

30

2

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW07

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW08

Techniczne, środowiskowe i społeczne aspekty nanotechnologii,
Dobre praktyki zarządzania technologią, jakością i środowiskiem

F

T

30

30

2

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW09

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW11

41.ROZ.ZiIP.S.1.1213.WsPW12   

Biogospodarka i bioprzemysł,
Odnawialne i nieodnawialne źródła energii,
Zarządzanie terenami poprzemysłowymi i zdegradowanymi

F

T

30

30

2

Praktyka

K

I

 

8

50.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Seminarium dyplomowe

K

I

15

 

 

 

 

15

 

 

5

 

SEMESTR 7

Kod

Nazwa przedmiotu

Klasa

Rodzaj

Suma

Liczba godzin

ECTS

W

Ć

L

S

P

W

R

34.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Planowanie i sterowanie produkcją

K

T

30

15

15

 

 

 

1

1

35.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Elastyczne systemy produkcyjne

K

T

60

30

30

 

 

 

2

1

36.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Rachunek kosztów dla inżynierów

K

S

30

15

15

1

1

46.ROZ.ZiIP.S.1.1213.ZSP

Zarządzanie środowiskiem w inżynierii produkcji

J

T

60

30

E

30

 

 

2

3

47.ROZ.ZiIP.S.1.1213.ZSP

Wibroakustyka maszyn i urządzeń

J

T

60

30

E

30

2

2

48.ROZ.ZiIP.S.1.1213.ZSP

Zarządzanie dokumentacją techniczną

J

T

60

30

E

 

30

 

 

2

2

50.ROZ.ZiIP.S.1.1213.Ws

Seminarium dyplomowe

K

I

30

 

 

 

 

30

 

 10

 

 

LEGENDA

 

Klasa przedmiotu:

Forma zajęć:

O

Obowiązkowy

W

Wykład

F

Fakultatywny

Ć

Ćwiczenia

K

Kierunkowy

L

Laboratorium

J

Specjalnościowy

S

Seminarium

P

Projekt

Rodzaj przedmiotu:

T

Techniczny

E

Egzamin

S

Społeczny

R

Razem: Ć, L, S i P

I

Interpersonalny

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2012
Elżbieta Milewska

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Plan studiów ZiIP 2012/13 Stacj 1st ZSP