INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Instytutu 
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |    

  SPECJALNOŚĆ
  ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI              

  PROWADZONA NA:
   KIERUNKU                          ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
   POZIOM KSZTAŁCENIA     STUDIA II STOPNIA
   FORMA STUDIÓW             NIESTACJONARNE
  

Absolwent specjalności ZSP uzyskuje zaawansowaną wiedzę inżynierską i menadżerską z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Charakteryzuje się dobrym rozumieniem mechanizmów funkcjonowania rzeczywistych procesów wytwórczych zachodzących w przedsiębiorstwach oraz jest przygotowany do podejmowania innowacyjnych inicjatyw i samodzielnych decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwalifikacje zdobywane przez studentów obejmują zagadnienia związane z:
 • Zarządzaniem funkcjami technicznymi, 
 • Projektowaniem nowych i nadzorowaniem istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych, 
 • Nadzorowanie obiektów i systemów zarządzania,
 • Doborem i szkoleniem personelu,
 • Oceną osiąganych wyników procesu produkcyjnego,
 • Przeprowadzaniem kontroli technicznej,
 • Zarządzaniem kosztami, projektami oraz doradztwem przemysłowym,
 • Logistyką i dystrybucją,
 • Zarządzaniem kapitałem i inwestycjami rzeczowymi,
 • Rozwiązywaniem zadań technologicznych,
 • Zarządzaniem finansami,
 • Transferem technologii oraz innowacyjności.
   
   

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2012
Elżbieta Milewska
 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
ZSP