INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
  

Wykaz specjalności Instytutu 
    | Specjalności kierunku "ZiIP" |    

  SPECJALNOŚĆ
  ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRODUKCYJNYMI              

  PROWADZONA NA:
   KIERUNKU                          ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
   POZIOM KSZTAŁCENIA     STUDIA I STOPNIA  
   FORMA STUDIÓW             STACJONARNE  ORAZ  NIESTACJONARNE

Wzrost wariantowości wytwarzanego asortymentu doprowadził do poszukiwania przez przedsiębiorstwa możliwości zwiększenia elastyczności procesu produkcji oraz zaciskania więzi kooperacyjnych. Rozwój przedsiębiorstw zorientowany został na automatyzację produkcji, poprawę jakości i produktywności, integrację komputerową oraz reorganizację i efektywniejsze wykorzystanie potencjału ludzkiego.


Specjalność ZSP kładzie nacisk na przekazanie wiedzy w zakresie zagadnień związanych z planowaniem, projektowaniem, implementacją i zarządzaniem systemami produkcyjnymi oraz logistycznymi. Zajęcia umożliwiają studentom nadobycie umiejętności z obszaru funkcjonowania układów socjotechnicznych, integrujących pracowników, informację, energię, materiały, narzędzia pracy i procesy w ramach całego cyklu życia produktów. W ramach zajęć specjalności ZSP podejmowana jest tematyka obejmująca zagadnienia związane z projektowaniem procesów wytwórczych, organizowaniem procesów produkcji, zarządzaniem zasobami i ich czasem pracy, optymalizacji kosztów produkcji, harmonogramowaniem zleceń produkcyjnych oraz zastosowaniem informatycznych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

Studenci zdobywają wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk: technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i społecznych.

        
        
        

       Ostatnia aktualizacja: 30.09.2012
       Elżbieta Milewska
        

       

       

       
      Admin © Politechnika Śląska
       
      Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
      Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
      ZSP